Urzędujący Senatorowie alfabetycznie


Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Ochrona życia i rodziny Alkohol Katastrofa smoleńska
1 1 2 1 2
1   Abgarowicz Łukasz  >> PO pr. nb. pr. pr. pr.
2   Adamczak Małgorzata  >> PO pr. pr. nb. za nb.
3   Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz  >> PiS za za za za za
4   Arciszewska-Mielewczyk Dorota  >> PiS za za nb. za za
5   Augustyn Mieczysław  >> PO pr. pr. nb. nb. pr.
6   Banaś Grzegorz  >> - za za za nb. nb.
7   Bender Ryszard Janusz PiS za za za za za
8   Bergier Józef  >> PO nb. pr. pr. nb. nb.
9   Bisztyga Stanisław  >> PO ws. pr. pr. pr. pr.
10   Błaszczyk Przemysław  >> PiS za za za za za
11   Borusewicz Bogdan  >> - pr. nb. za pr. pr.
12   Borys-Damięcka Barbara  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
13   Boszko Michał  >> PSL ws. za pr. ws. pr.
14   Chróścikowski Jerzy  >> PiS za za za za za
15   Cichoń Zbigniew  >> PiS za za za za za
16   Cichosz Lucjan  >> PiS za za za za nb.
17   Cimoszewicz Włodzimierz  >> - pr. za ws. pr. pr.
18   Czelej Grzegorz  >> PiS za za za za za
19   Dajczak Władysław  >> PiS za za za za za
20   Dobkowski Wiesław  >> PiS za za za za za
21   Dobrzyński Jan  >> PiS nb. nb. nb. nb. nb.
22   Duda Jarosław  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
23   Gogacz Stanisław  >> PiS za za za za za
24   Gorczyca Stanisław  >> PO pr. pr. pr. pr. nb.
25   Górecki Ryszard Józef  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
26   Górski Henryk  >> PiS za za nb. za za
27   Grubski Maciej  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
28   Gruszczyński Piotr  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
29   Gruszka Tadeusz  >> PiS za za za za za
30   Grzyb Andrzej  >> PO pr. za pr. pr. pr.
31   Idczak Witold  >> PiS za za za za za
32   Iwan Stanisław  >> PO za za pr. nb. pr.
33   Jaworski Kazimierz  >> PiS za za za za za
34   Jurcewicz Stanisław  >> PO za pr. pr. pr. pr.
35   Kaleta Piotr  >> PiS za za za za za
36   Karczewski Stanisław  >> PiS za za za za za
37   Kieres Leon  >> PO pr. za pr. pr. pr.
38   Kleina Kazimierz  >> PO pr. za pr. pr. pr.
39   Klima Maciej  >> PiS za za za za za
40   Klimowicz Paweł  >> - za pr. ws. za nb.
41   Knosala Ryszard  >> PO ws. pr. pr. pr. pr.
42   Kogut Stanisław  >> PiS za za za za za
43   Konopka Marek  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
44   Korfanty Bronisław  >> PiS nb. za za nb. za
45   Kowalski Sławomir  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
46   Krajczy Norbert  >> PSL pr. nb. pr. ws. za
47   Kraska Waldemar  >> PiS za za za za za
48   Kwiatkowski Krzysztof  >> PO nb. nb. nb. pr. nb.
49   Ludwiczuk Roman - pr. nb. nb. pr. pr.
50   Majkowski Krzysztof PiS za za za za za
51   Massalski Adam PiS za za za za za
52   Meres Zbigniew  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
53   Misiak Tomasz  >> - pr. nb. pr. pr. nb.
54   Misiołek Andrzej  >> PO ws. pr. pr. pr. pr.
55   Motyczka Antoni Andrzej  >> PO pr. nb. pr. pr. pr.
56   Muchacki Rafał  >> PO nb. za pr. nb. pr.
57   Niewiarowski Ireneusz  >> PO nb. pr. pr. pr. pr.
58   Okła Michał  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
59   Olech Jan  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
60   Ortyl Władysław  >> PiS nb. za za nb. za
61   Owczarek Andrzej  >> PO nb. pr. nb. nb. nb.
62   Pańczyk-Pozdziej Maria  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
63   Paszkowski Bohdan  >> PiS za za za za za
64   Pawłowicz Zbigniew PO pr. pr. pr. pr. pr.
65   Person Andrzej  >> PO pr. nb. pr. pr. pr.
66   Piechniczek Antoni PO nb. pr. nb. nb. nb.
67   Piechota Leszek  >> PO ws. pr. pr. pr. pr.
68   Piesiewicz Krzysztof PO pr. za pr. nb. pr.
69   Piotrowicz Stanisław  >> PiS za za za za za
70   Pupa Zdzisław  >> PiS za za za za za
71   Rachoń Janusz PO nb. za pr. pr. pr.
72   Rocki Marek  >> PO za pr. pr. pr. pr.
73   Romaszewski Zbigniew  >> PiS za za za za za
74   Rotnicka Jadwiga  >> PO pr. za pr. pr. pr.
75   Rulewski Jan  >> PO nb. za pr. nb. pr.
76   Ryszka Czesław  >> PiS za za za za nb.
77   Sadowski Sławomir  >> PiS za za nb. za za
78   Sepioł Janusz  >> PO ws. za pr. pr. pr.
79   Sidorowicz Władysław  >> PO za pr. pr. pr. pr.
80   Skorupa Tadeusz Wojciech  >> PiS nb. za za za za
81   Skurkiewicz Wojciech  >> PiS nb. za za za za
82   Smulewicz Eryk Stanisław  >> PO ng. nb. pr. pr. pr.
83   Stokłosa Henryk - nb. za pr. nb. pr.
84   Swakoń Jacek  >> PJN za za ws. ws. za
85   Szaleniec Zbigniew Marian  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
86   Szewiński Andrzej  >> PO za pr. pr. pr. pr.
87   Sztark Grażyna Anna  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
88   Trzciński Marek  >> PO pr. za nb. nb. nb.
89   Wach Piotr  >> PO pr. pr. nb. pr. nb.
90   Wiatr Kazimierz  >> PiS za za za za nb.
91   Witczak Mariusz Sebastian  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
92   Wittbrodt Edmund Kazimierz  >> PO pr. za pr. pr. pr.
93   Wojciechowski Grzegorz Michał  >> PiS za za za za nb.
94   Wojtczak Michał Józef  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
95   Woźniak Henryk Maciej  >> PO ws. za pr. pr. pr.
96   Wyrowiński Jan  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
97   Zając Alicja  >> PiS za za nb. za za
98   Zaremba Krzysztof  >> PiS nb. nb. nb. nb. nb.
99   Zientarski Piotr Benedykt  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
100   Ziółkowski Marek  >> PO ws. pr. nb. pr. pr.