Okręg wyborczy do Senatu nr 11

powiaty: chełmiński, toruński oraz miastu na prawach powiatu: Toruń

Liczba wyborców: 275087, liczba kandydatów: 5, liczba mandatów: 1

Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna Komitet Wyborczy
1   <<  Filar Marian Andrzej   prawnik   Suchatówka   nie należy do partii politycznej   Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu
2   Frąckiewicz Marian Michał   inżynier elektronik   Toruń   członek partii SLD   Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
3   Milczarek Jarosław Tomasz   ekonomista   Toruń   członek partii ""Socjaldemokracja Polska""   Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Milczarka ""Zlikwidować Senat""
4   Polak Wojciech Józef   nauczyciel akademicki   Toruń   członek partii Prawo i Sprawiedliwość   Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5   <<  Wyrowiński Jan Alfons   inżynier automatyk   Toruń   członek partii Platforma Obywatelska RP   Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP