Platforma Obywatelska

Stan przynależności do klubu na dzień 8 sierpnia 2011
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Ochrona życia i rodziny Alkohol Katastrofa smoleńska
1 1 2 1 2
1   Abgarowicz Łukasz  >> PO pr. nb. pr. pr. pr.
2   Adamczak Małgorzata  >> PO pr. pr. nb. za nb.
3   Augustyn Mieczysław  >> PO pr. pr. nb. nb. pr.
4   Bergier Józef  >> PO nb. pr. pr. nb. nb.
5   Bisztyga Stanisław  >> PO ws. pr. pr. pr. pr.
6   Borys-Damięcka Barbara  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
7   Duda Jarosław  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
8   Gorczyca Stanisław  >> PO pr. pr. pr. pr. nb.
9   Górecki Ryszard Józef  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
10   Grubski Maciej  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
11   Gruszczyński Piotr  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
12   Grzyb Andrzej  >> PO pr. za pr. pr. pr.
13   Iwan Stanisław  >> PO za za pr. nb. pr.
14   Jurcewicz Stanisław  >> PO za pr. pr. pr. pr.
15   Kieres Leon  >> PO pr. za pr. pr. pr.
16   Kleina Kazimierz  >> PO pr. za pr. pr. pr.
17   Knosala Ryszard  >> PO ws. pr. pr. pr. pr.
18   Konopka Marek  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
19   Kowalski Sławomir  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
20   Kwiatkowski Krzysztof  >> PO nb. nb. nb. pr. nb.
21   Meres Zbigniew  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
22   Misiołek Andrzej  >> PO ws. pr. pr. pr. pr.
23   Motyczka Antoni Andrzej  >> PO pr. nb. pr. pr. pr.
24   Muchacki Rafał  >> PO nb. za pr. nb. pr.
25   Niewiarowski Ireneusz  >> PO nb. pr. pr. pr. pr.
26   Okła Michał  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
27   Olech Jan  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
28   Owczarek Andrzej  >> PO nb. pr. nb. nb. nb.
29   Pańczyk-Pozdziej Maria  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
30   Pawłowicz Zbigniew PO pr. pr. pr. pr. pr.
31   Person Andrzej  >> PO pr. nb. pr. pr. pr.
32   Piechniczek Antoni PO nb. pr. nb. nb. nb.
33   Piechota Leszek  >> PO ws. pr. pr. pr. pr.
34   Piesiewicz Krzysztof PO pr. za pr. nb. pr.
35   Rachoń Janusz PO nb. za pr. pr. pr.
36   Rocki Marek  >> PO za pr. pr. pr. pr.
37   Rotnicka Jadwiga  >> PO pr. za pr. pr. pr.
38   Rulewski Jan  >> PO nb. za pr. nb. pr.
39   Sepioł Janusz  >> PO ws. za pr. pr. pr.
40   Sidorowicz Władysław  >> PO za pr. pr. pr. pr.
41   Smulewicz Eryk Stanisław  >> PO ng. nb. pr. pr. pr.
42   Szaleniec Zbigniew Marian  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
43   Szewiński Andrzej  >> PO za pr. pr. pr. pr.
44   Sztark Grażyna Anna  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
45   Trzciński Marek  >> PO pr. za nb. nb. nb.
46   Wach Piotr  >> PO pr. pr. nb. pr. nb.
47   Witczak Mariusz Sebastian  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
48   Wittbrodt Edmund Kazimierz  >> PO pr. za pr. pr. pr.
49   Wojtczak Michał Józef  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
50   Woźniak Henryk Maciej  >> PO ws. za pr. pr. pr.
51   Wyrowiński Jan  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
52   Zientarski Piotr Benedykt  >> PO pr. pr. pr. pr. pr.
53   Ziółkowski Marek  >> PO ws. pr. nb. pr. pr.