Głosowania senatorów dotyczące ochrony życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny:

  1. Posiedzenie 77. Senat w uchwale z dnia 26 maja 2011 w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadził m.in. poprawkę nr 16 (na stronie 265 stenogramu).


Głosowania senatorów dotyczące reklamy i sprzedaży alkoholu:

  1. Posiedzenie 82, pkt 1 porz. obrad. stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

  2. Posiedzenie 74, pkt 10 porz. obrad. Dnia 14 kwietnia 2011 odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Głosowania senatorów dotyczące katastrofy smoleńskiej:

  1. Posiedzenie 77. Dnia 25 maja 2011 odbyło się głosowanie nad wprowadzeniem do porządku dziennego informacji Prezesa Rady Ministrów na temat stosunku rządu RP do przedstawionego przez stronę rosyjską raportu MAK dotyczącego katastrofy TU-154M 10 kwietnia 2010 r. oraz o poczynionych w trakcie postępowań dotyczących katastrofy ustaleniach.

  2. Posiedzenie 74. Dnia 13 kwietnia 2011 odbyło się głosowanie nad wprowadzeniem do porządku dziennego informacji Prezesa Rady Ministrów na temat przedstawionego przez stronę rosyjską raportu MAK dotyczącego katastrofy TU-154M z dnia 10 kwietnia 2010 r. oraz na temat działań podjętych przez rząd RP w celu wyjaśnienia katastrofy i wpływu prac strony polskiej na ostatczny kształt raportu MAK.


Druki Senatu
Inne informacje są na Sejm.gov.pl, Sejmometr.pl oraz Senat.gov.pl.
Głosowania Parlamentu Europejskiego są na VoteWatch.eu.