Okręg wyborczy do Senatu nr 85

powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki

Liczba wyborców: 245138, liczba kandydatów: 5, liczba mandatów: 1

Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna Komitet Wyborczy
1   <<  Gorczyca Stanisław Andrzej   senator RP   Miłomłyn   członek partii Platforma Obywatelska RP   Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
2   Nosewicz Jan   ekonomista   Ostróda   członek partii Sojusz Lewicy Demokratycznej   Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
3   Szarmach Wincenty   inż. BHP   Lubawa   nie należy do partii politycznej   Komitet Wyborczy Wyborców Wincentego Szarmacha
4   Żaryn Jan Krzysztof   profesor UKSW, doktor habilitowany   Warszawa   nie należy do partii politycznej   Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5   Żuchowski Piotr   historyk sztuki   Szałkowo   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe   Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe