Okręg wyborczy do Senatu nr 32

część obszaru miasta na prawach powiatu Kraków: Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzielnica XIV, Dzielnica XV, Dzielnica XVI, Dzielnica XVII, Dzielnica XVIII

Liczba wyborców: 294746, liczba kandydatów: 3, liczba mandatów: 1

Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna Komitet Wyborczy
1   <<  Klimowicz Paweł Adam   filolog romański   Kraków   nie należy do partii politycznej   Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu
2   Kurtyka Zuzanna Ewa   lekarz   Kraków   nie należy do partii politycznej   Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3   <<  Sepioł Janusz Marian   architekt   Kraków   członek partii Platforma Obywatelska RP   Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP