Okręg wyborczy do Senatu nr 18

powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski oraz miasta na prawach powiatu: Chełm

Liczba wyborców: 210578, liczba kandydatów: 5, liczba mandatów: 1

Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna Komitet Wyborczy
1   Bartnik Łukasz   przedsiębiorca   Izbica   nie należy do partii politycznej   Komitet Wyborczy Wyborców Bartnika Łukasza
2   <<  Cichosz Lucjan   lekarz weterynarii   Żółkiew Kolonia   członek partii Prawo i Sprawiedliwość   Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3   Gołoś Michał Reoland   nauczyciel akademicki   Lublin   nie należy do partii politycznej   Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
4   Grabczuk Krzysztof   nauczyciel akademicki   Chełm   członek partii Platforma Obywatelska RP   Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
5   Zając Józef   nauczyciel akademicki   Stany Nowe   nie należy do partii politycznej   Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe