Urzędujący Posłowie alfabetycznie

Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Abramowicz Adam  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. za pr. za za za za
2   Adamczyk Andrzej  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
3   Ajchler Romuald  >> SLD za za za pr. za za za za za ng. za pr. ng. pr. za pr. pr.
4   Aleksandrzak Leszek  >> SLD ng. za za pr. ng. ng. za za za ng. ng. pr. za pr. za pr. pr.
5   Andzel Waldemar  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
6   Arent Iwona  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
7   Arkit Tadeusz  >> PO za pr. ws. pr. za pr. za za za pr. za pr. za pr. pr. ng. pr.
8   Arłukowicz Bartosz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
9   Arndt Paweł  >> PO pr. pr. za ng. ws. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
10   Ast Marek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. za pr. pr. pr. za pr. za za za za
11   Atamańczuk Cezary niez za za za ng. za ws. ws. za pr. - za ng. ws. ws. ng. ws. za
12   Augustyn Urszula  >> PO za pr. za pr. za pr. za za ng. za za pr. za pr. pr. pr. pr.
13   Aziewicz Tadeusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
14   Babalski Zbigniew  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
15   Babinetz Piotr  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. za za za za
16   Balcerzak Klaudiusz  >> PO za pr. za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
17   Balicki Marek  >> SLD za za za ng. za za za za za za ws. ws. za pr. ng. pr. pr.
18   Bańkowska Anna  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. ng. pr. za pr. pr.
19   Bartuś Barbara  >> PiS pr. pr. pr. za ng. ng. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
20   Bąk Dariusz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
21   Bętkowski Andrzej  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
22   Biernacki Marek  >> PO ng. pr. pr. za ng. pr. ws. ws. za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
23   Biernat Andrzej  >> PO za pr. ng. za ng. ng. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
24   Błaszczak Mariusz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. pr. pr. za pr. za za za za
25   Błądek Antoni  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
26   Błochowiak Anita SLD ng. ng. za pr. za za za za ng. ng. ng. pr. za pr. za pr. pr.
27   Bogucki Jacek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
28   Bojko Bogdan  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
29   Borkowski Krzysztof  >> PSL pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ws. - pr. za za ng. pr. pr. pr.
30   Borowczak Jerzy  >> PO za za za pr. za za - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
31   Borowiak Łukasz  >> PO za pr. za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
32   Borowski Marek  >> SDPL za za za pr. za za ng. ng. za za za pr. za pr. ws. pr. ng.
33   Brejza Krzysztof  >> PO ws. pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
34   Brodniak Roman  >> PO za ws. za pr. ws. ws. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
35   Brudziński Joachim  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
36   Brzezinka Jacek  >> PO za pr. za za ws. pr. ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
37   Bublewicz Beata  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
38   Budnik Jerzy  >> PO ng. pr. pr. za pr. pr. za ng. za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
39   Bukiewicz Bożenna  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
40   Buła Andrzej  >> PO za za za za ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
41   Bury Jan s. Antoniego  >> PiS ng. ng. pr. za ng. ng. pr. pr. ng. ng. ng. ng. pr. za za za za
42   Bury Jan s. Józefa  >> PSL ng. ng. za za ng. ng. ng. ng. pr. za pr. ng. ng. pr. pr. pr. ng.
43   Butryn Renata  >> PO za ng. za za za ws. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
44   Celiński Andrzej  >> niez ng. za za pr. za za za za za za ng. ng. za pr. pr. pr. pr.
45   Chlebowski Zbigniew  >> niez ng. ng. za pr. za za za za za za ng. pr. za ng. pr. pr. pr.
46   Chłopek Aleksander  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. za ng. za za za za
47   Chmielewski Stanisław  >> PO za ng. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
48   Chmielowiec Zbigniew  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. za pr. za za za za
49   Chrapkiewicz Daniela  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. - pr. za pr. za za za za
50   Cichoń Janusz  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
51   Ciemniak Grażyna  >> SDPL za za za pr. ng. ng. ng. za za - za pr. ng. pr. pr. pr. ng.
52   Cieślik Leszek  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
53   Cieśliński Piotr  >> PO za za za pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
54   Cybulski Piotr niez pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
55   Czaplicka Barbara  >> PO za pr. ng. pr. za za - - - - za pr. - ng. pr. pr. -
56   Czarnecki Witold  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
57   Czartoryski Arkadiusz  >> PiS pr. pr. ng. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. ng. za za za
58   Czechyra Czesław  >> PO za pr. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
59   Czerwiński Andrzej  >> PO ws. ng. za za pr. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
60   Czesak Edward  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za ng. za za
61   Czuma Andrzej  >> PO za pr. za za pr. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
62   Czykwin Eugeniusz  >> SLD ng. ng. za pr. za ws. za za ws. pr. ng. ng. za pr. za ng. pr.
63   Ćwierz Andrzej  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
64   Dąbkowska-Cichocka Lena PJN ws. pr. pr. za za ws. pr. za pr. ng. za ng. pr. ws. za za za
65   Dąbrowska Alicja  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
66   Dera Andrzej Mikołaj  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
67   Dolata Zbigniew  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. ng. za za za
68   Dorn Ludwik  >> niez pr. ws. pr. za pr. pr. pr. ws. pr. pr. pr. ws. pr. za za ng. za
69   Drab Marzenna  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
70   Drozd Ewa  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
71   Drzewiecki Mirosław Michał PO ng. za za pr. ng. ng. za ng. ng. za ng. ng. ng. ng. pr. pr. pr.
72   Dudziński Tomasz Mirosław  >> PJN ng. pr. pr. za ng. pr. ng. ng. pr. pr. za ng. pr. ws. za za ng.
73   Dunin Artur  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
74   Durka Zenon  >> PO ng. pr. za pr. za za za za za za za ng. za pr. pr. pr. pr.
75   Dutka Bronisław  >> PSL pr. pr. pr. za za pr. pr. pr. pr. pr. pr. ng. za pr. pr. pr. pr.
76   Dziedziczak Jan  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
77   Dzięcioł Janusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
78   Dzikowski Waldy  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
79   Fabisiak Joanna  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. za za za ng. za ng. pr. pr. pr. pr. pr.
80   Falfus Jacek  >> PiS pr. pr. ng. za ng. ng. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
81   Fedorowicz Jerzy Feliks  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
82   Fiedler Arkady  >> PO za za za ws. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
83   Filar Marian  >> niez ws. za za ng. za za za za za za za pr. za pr. ng. pr. pr.
84   Gadowski Krzysztof  >> PO ng. pr. za za pr. pr. ng. za za ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
85   Galla Ryszard  >> niez ng. pr. ng. pr. za pr. za za pr. pr. za pr. ng. pr. ng. pr. pr.
86   Gałażewski Andrzej  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
87   Garbowski Tomasz  >> SLD za za ng. pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
88   Gawęda Adam  >> PJN pr. pr. ws. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za pr. ng. za za za
89   Gawłowski Stanisław  >> PO ng. za ng. pr. ng. ng. ng. za ng. ng. ng. pr. za pr. pr. pr. ng.
90   Gąsior-Marek Magdalena  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
91   Gibała Łukasz  >> PO za za za pr. za za za za za za ws. ws. za pr. pr. pr. pr.
92   Gierada Artur  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
93   Gintowt-Dziewałtowski Witold  >> niez ng. za za pr. za za za za ng. za ng. pr. za pr. za pr. pr.
94   Girzyński Zbigniew  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. za za za za
95   Giżyński Szymon Stanisław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. ng. pr. ng. pr. za pr. za za za za
96   Głogowski Tomasz  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
97   Godson John Abraham  >> PO za pr. ws. pr. - - - - - - pr. ws. - pr. pr. pr. -
98   Golba Mieczysław  >> PiS pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
99   Gołębiewski Henryk SLD ng. za za pr. za za za za za za za za za pr. za pr. pr.
100   Gołojuch Kazimierz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
101   Gosiewski Jerzy PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
102   Gowin Jarosław  >> PO za ng. ws. za pr. pr. ng. ws. za ng. za ng. za ng. pr. pr. pr.
103   Górski Artur  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
104   Górski Tomasz  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. ng. pr. pr. za pr. za ng. za za
105   Grabarczyk Cezary  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
106   Grabicka Krystyna  >> PiS pr. pr. pr. za pr. ws. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
107   Grad Aleksander  >> PO ng. ng. za pr. ng. ng. za ng. za za ng. ng. ng. ng. pr. ng. pr.
108   Grad Mariusz  >> PO pr. pr. za pr. ng. pr. za za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
109   Graś Paweł  >> PO ng. ng. za pr. ng. ng. ng. ng. za za ng. pr. ng. ng. pr. pr. ng.
110   Grupiński Rafał  >> PO za za za pr. za za za ng. za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
111   Grzegorek Krzysztof niez ng. ng. ng. ng. ng. ng. za za za za ng. ng. ng. ng. ng. ng. pr.
112   Grzeszczak Eugeniusz  >> PSL pr. pr. za za za pr. za pr. pr. ng. pr. ng. za pr. pr. pr. ng.
113   Gut-Mostowy Andrzej  >> PO ng. pr. ng. za pr. pr. ng. ng. za ng. ng. ng. za pr. pr. pr. ng.
114   Guzowska Iwona  >> PO ng. za za pr. za za za ng. za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
115   Gwiazdowski Kazimierz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
116   Hajda Kazimierz  >> PJN pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. - pr. za pr. ws. za za za
117   Halicki Andrzej  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
118   Hanajczyk Agnieszka  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
119   Hoc Czesław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. za pr. za za za za
120   Hofman Adam  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. za za pr. pr. pr. za pr. za za za za
121   Huskowski Stanisław  >> PO za za za pr. ng. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
122   Iwiński Tadeusz  >> SLD za za za pr. za za za ng. za ng. za pr. ng. ng. za pr. pr.
123   Jackiewicz Dawid  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. za pr. za za za ng.
124   Jagiełło Jarosław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. ng. za ng. ng.
125   Jakubiak Elżbieta  >> PJN ng. pr. pr. za ws. pr. ng. za pr. pr. ng. ng. ng. ws. za ng. ng.
126   Janczyk Wiesław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
127   Janik Grzegorz  >> PiS pr. ng. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. za za za za
128   Janowska Zdzisława  >> SLD za za za ng. ng. ng. za za ws. ws. pr. pr. za pr. ng. za za
129   Jarmuziewicz Tadeusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za ng. pr. pr. pr.
130   Jaros Michał  >> PO ng. za za pr. ng. ng. za za za za ng. pr. ng. pr. pr. pr. pr.
131   Jasiński Wojciech  >> PiS pr. pr. ng. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za ng. za za
132   Jastrzębski Leszek  >> PO za ws. ws. pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
133   Jaworski Andrzej  >> PiS ng. pr. pr. za pr. pr. ng. pr. pr. - ng. ng. pr. za za ng. ng.
134   Jurgiel Krzysztof  >> PiS ng. pr. pr. za pr. za pr. pr. pr. pr. ng. za pr. za za za za
135   Kaczanowski Dariusz PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. ws. pr. pr. pr. za pr. za za za za
136   Kaczor Roman  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
137   Kaczyński Jarosław  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. ng. pr. za ng. za za
138   Kalemba Stanisław  >> PSL pr. pr. pr. za ws. za pr. pr. pr. pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
139   Kalisz Ryszard  >> SLD za za ng. pr. za za za za za za za pr. ng. pr. za pr. pr.
140   Kamiński Jan  >> PSL pr. pr. za za za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr.
141   Kamiński Mariusz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. za za pr. pr. pr. za pr. za za za za
142   Kamiński Tomasz  >> SLD za ng. za pr. za ng. za za za za za pr. ng. pr. za pr. pr.
143   Kania Andrzej  >> PO ng. ng. ws. za za pr. ng. za za ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
144   Karasiewicz Lucjan  >> PJN pr. pr. ng. za pr. pr. ng. pr. pr. ng. pr. za pr. ws. za za ng.
145   Karpiński Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
146   Karpiński Włodzimierz Witold  >> PO ng. pr. za pr. ng. ng. za za za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
147   Karski Karol  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. za pr. pr. pr. za pr. ng. za za za
148   Kasprzak Mieczysław  >> PSL pr. pr. za za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. pr. pr. pr.
149   Kasprzyk Jacek  >> SLD ng. za za pr. - - - - - - ng. pr. - pr. za pr. -
150   Katulski Jarosław  >> PO za ng. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
151   Kaźmierczak Jan  >> PO za ws. za pr. ws. pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
152   Kempa Beata  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
153   Kidawa-Błońska Małgorzata  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
154   Kierzkowska Ewa  >> PSL pr. ng. pr. za za pr. pr. ng. pr. pr. pr. za za pr. pr. ng. pr.
155   Kilian Wiesław  >> PO pr. pr. pr. za pr. pr. pr. - - - za za - ws. za za za
156   Klepacz Witold  >> SLD ng. za za pr. za za za za ng. za ng. pr. ng. pr. za pr. pr.
157   Klim Józef Piotr  >> PO za ws. za pr. ws. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
158   Kloc Izabela  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za ng. ng. za
159   Kluzik-Rostkowska Joanna  >> PO za ng. ng. za za pr. za za pr. pr. za pr. ng. ng. za za za
160   Kłopotek Eugeniusz  >> PSL pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. pr. ws. ws. ws.
161   Kłosin Krystyna  >> PO za pr. za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
162   Kłosowski Sławomir  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
163   Kochan Magdalena  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
164   Kochanowski Jan  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
165   Kołakowski Lech  >> PiS pr. pr. pr. za pr. za pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za ng. za
166   Kołakowski Robert  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za ng. za
167   Komołowski Longin  >> niez ng. ng. pr. ng. ng. ng. pr. pr. ng. ng. ng. za ws. ng. ng. ws. ng.
168   Konwiński Zbigniew  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
169   Kopacz Ewa  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. ng. ng. pr. pr. pr.
170   Kopaczewska Domicela  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za ng. pr. pr. pr.
171   Kopeć Tadeusz  >> PO ng. pr. za za pr. pr. ng. pr. za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
172   Kopyciński Sławomir  >> SLD ng. za za pr. ng. ng. za za za za ng. ng. za pr. za pr. pr.
173   Korzeniowski Leszek  >> PO za za za pr. za za za za za za za ng. ng. pr. pr. ng. pr.
174   Kosecki Roman  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. za za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
175   Kossakowski Wojciech  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. - pr. za pr. za za za za
176   Kotkowska Bożena  >> SLD ng. za za pr. za za za za ws. ws. ng. pr. za pr. za pr. pr.
177   Kowalczyk Henryk  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
178   Kowalik Jacek  >> SLD za za za pr. za za - - - - za pr. - pr. za ws. -
179   Kowalski Bogusław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
180   Kozaczyński Jacek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
181   Kozak Zbigniew  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
182   Kozdroń Jerzy  >> PO za pr. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
183   Kozłowska-Rajewicz Agnieszka  >> PO ng. za za pr. za za za za za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
184   Koźlakiewicz Mirosław  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. ng. za za ng. za pr. za ng. pr. pr. pr.
185   Kraczkowski Maks  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
186   Krasoń Janusz  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
187   Krasulski Leonard  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
188   Kropiwnicki Robert  >> PO za za za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
189   Kruk Elżbieta  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. za pr. ng. za za za
190   Krupa Adam  >> PO za pr. za za za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
191   Krupa Jacek  >> PO za ws. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
192   Kruszewski Zbigniew SLD ng. za za pr. za za za - - - za pr. - pr. za ws. pr.
193   Krząkała Marek  >> PO za za za pr. za ws. za za za za za pr. za pr. pr. ng. pr.
194   Krzyśków Adam PSL ws. za ng. za za pr. pr. za pr. pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
195   Kuchciński Marek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
196   Kulas Jan  >> PO ng. pr. za za za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
197   Kulesza Tomasz  >> PO ng. pr. za pr. za pr. za za za za ng. pr. za ng. pr. pr. pr.
198   Kuriata Jan  >> PO za ng. za pr. za za za za ng. ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
199   Kutz Kazimierz  >> niez za za za za za za za za za ng. za ng. za pr. pr. pr. pr.
200   Kwitek Marek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
201   Lamczyk Stanisław  >> PO ng. pr. za pr. ng. pr. ws. ws. za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
202   Latos Tomasz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za za za za za
203   Lenz Tomasz  >> PO za za za pr. za pr. za za ng. za za pr. za pr. pr. pr. pr.
204   Leszczyna Izabela  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
205   Libicki Jan Filip  >> PO pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ng. za pr. pr. pr. za ws. za
206   Lipiec Krzysztof  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
207   Lipiński Adam  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
208   Lipiński Dariusz  >> PO pr. pr. ws. pr. ng. pr. za ng. za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
209   Lis Bogdan  >> niez ng. za za za za za za za za za ng. ng. za pr. ng. pr. pr.
210   Litwiński Arkadiusz  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
211   Łatas Marek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. ng. ng. za za za ng.
212   Łopata Jan  >> PSL pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za pr. ng. pr. pr.
213   Łuczak Mieczysław Marcin  >> PSL pr. pr. ng. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ws. pr. za pr. pr. pr. pr.
214   Łybacka Krystyna  >> SLD ng. za za pr. ng. ng. za za za za ng. pr. za pr. za pr. pr.
215   Machałek Marzena  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
216   Maciejewski Krzysztof  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. ng. za za za
217   Macierewicz Antoni  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. ng. za za za
218   Malik Ewa  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. ng. za za za
219   Maliszewski Mirosław  >> PSL ng. pr. ng. za ng. ng. pr. za pr. ng. ng. za za ng. pr. pr. pr.
220   Małecka-Libera Beata  >> PO za za za pr. za za ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. ng.
221   Marcinkiewicz Michał PO ng. ng. ng. pr. ng. ng. za za za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
222   Marianowska Barbara  >> PiS pr. ng. ng. ng. pr. za pr. pr. pr. ng. pr. za pr. ng. ng. ng. za
223   Martyniuk Wacław SLD za ng. za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
224   Masłowska Gabriela  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. za za za za
225   Masłowska Mirosława PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
226   Materna Jerzy  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
227   Matusik-Lipiec Katarzyna  >> PO ng. za za pr. za za za za za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
228   Matuszczak Zbigniew  >> SLD za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. za pr. pr.
229   Matuszewski Marek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
230   Matuszny Kazimierz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. za za za za
231   Matwiejuk Jarosław  >> SLD ng. ng. za pr. za za za za pr. pr. ng. ng. za ng. za pr. pr.
232   Mazurek Beata  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
233   Mężydło Antoni  >> PO za pr. za za za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
234   Michałkiewicz Krzysztof  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
235   Milcarz Henryk  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
236   Miodowicz Konstanty  >> PO za pr. ng. pr. ws. ws. za za za za za za za pr. pr. pr. pr.
237   Młynarczyk Henryk  >> PiS ng. pr. pr. za - - - - - - ng. za - za za za -
238   Młyńczak Aldona  >> PO za za za ng. za za za ng. za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
239   Mojzesowicz Wojciech PJN pr. ng. pr. za pr. pr. ng. ws. ng. pr. pr. ng. pr. ng. za za ng.
240   Moskal Kazimierz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
241   Motowidło Tadeusz  >> SLD ng. ng. za pr. ng. ng. za za za ng. ng. pr. za pr. za pr. pr.
242   Mroczek Czesław  >> PO za za ng. pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
243   Mrzygłocka Izabela Katarzyna  >> PO za pr. za pr. za ws. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
244   Mucha Joanna  >> PO za ng. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
245   Mularczyk Arkadiusz  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za ng. za za
246   Musiał Jan  >> PO za pr. ws. pr. pr. pr. za za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
247   Naguszewski Tadeusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
248   Napieralski Grzegorz  >> SLD za ng. za pr. za za za ng. ng. za za ng. ng. pr. za ng. pr.
249   Neumann Sławomir  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
250   Niesiołowski Stefan  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
251   Nowak Maria  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
252   Nowak Tomasz Piotr  >> PO za ws. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
253   Nykiel Mirosława  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za za ng. pr. pr. pr. pr.
254   Okła-Drewnowicz Marzena  >> PO za pr. ng. pr. za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
255   Okrągły Janina  >> PO za za za pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
256   Olas Stanisław  >> PSL ng. pr. za pr. za pr. za ng. ng. pr. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
257   Olechowska Alicja  >> PO za pr. za za za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
258   Olejniczak Danuta  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
259   Olendzka Halina  >> PiS pr. ng. ng. ng. - - - - - - pr. ng. - za za za -
260   Olszewski Paweł  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
261   Ołdakowski Jan  >> PJN pr. pr. pr. za ws. pr. pr. za pr. pr. pr. za pr. ws. za za za
262   Ołowski Piotr  >> PO ng. za za za za pr. za - - - za ng. za pr. pr. pr. pr.
263   Opioła Marek  >> PiS pr. pr. ng. za za ws. pr. za pr. pr. pr. za pr. za za za za
264   Orłowski Paweł  >> PO za ws. za pr. za ws. za - - - za pr. - pr. pr. pr. pr.
265   Orzechowski Andrzej  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
266   Orzechowski Maciej  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
267   Ostrowski Artur  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za ng. za ng. pr.
268   Osuch Jacek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
269   Oświęcimski Konstanty  >> PO ng. za za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
270   Owczarski Zbysław  >> PJN pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. - pr. za pr. ws. ng. za za
271   Ożóg Stanisław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
272   Pacelt Zbigniew  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
273   Pahl Witold  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
274   Pająk Andrzej  >> PiS pr. - - - - - - - - - pr. - - - - - -
275   Paluch Anna  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
276   Pałys Andrzej PSL ng. pr. pr. za ng. ng. pr. pr. pr. pr. ng. ng. za pr. pr. pr. pr.
277   Patalita Tadeusz  >> PO ng. pr. ng. pr. - - - - - - za za - pr. pr. pr. -
278   Pawlak Mirosław  >> PSL pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. pr. pr. za za pr. pr. pr. pr.
279   Pawlak Waldemar  >> PSL pr. pr. za ng. ng. ng. ng. ng. ng. ng. pr. ng. ng. pr. ng. ng. ng.
280   Pawłowski Sylwester  >> SLD ng. za za pr. za za za za za - za pr. za pr. za pr. pr.
281   Piecha Bolesław Grzegorz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
282   Piechociński Janusz  >> PSL ng. pr. ng. ng. ws. ws. pr. ng. pr. ng. ws. ws. za ng. pr. pr. pr.
283   Piechota Sławomir  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
284   Pierzchała Elżbieta  >> PO za pr. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
285   Pietraszewska Danuta  >> PO za pr. za pr. za za za ng. za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
286   Pięta Jarosław  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
287   Pięta Stanisław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. za za za za
288   Pilch Jacek  >> PJN pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. ws. za ng. za
289   Piotrowska Teresa  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
290   Pisalski Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
291   Pitera Julia  >> PO za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
292   Plocke Kazimierz  >> PO za ng. za ng. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
293   Plura Marek  >> PO za ng. za pr. za pr. za ws. za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
294   Pluta Mirosław  >> PO pr. pr. za - - - - - - - za pr. - pr. - - -
295   Polaczek Jerzy  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. pr. pr. za pr. za za za za
296   Polak Marek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
297   Polak Piotr  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
298   Pomajda Wojciech SLD ng. ng. ng. ng. za za za za ng. za za pr. za pr. ng. pr. pr.
299   Pomaska Agnieszka  >> PO za za za pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
300   Poncyljusz Paweł  >> PJN pr. pr. pr. za ng. ng. ng. za ng. pr. pr. ng. pr. ws. za ng. za
301   Popiołek Krzysztof  >> PiS ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. ng. za pr. za za za za
302   Preiss Sławomir  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
303   Prządka Stanisława  >> SLD za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. za pr. pr.
304   Raba Norbert  >> PO za pr. za ng. za za za za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
305   Racki Józef  >> PSL pr. pr. ng. ng. za pr. ng. za ng. pr. ws. pr. za pr. ng. pr. pr.
306   Raczkowski Damian  >> PO za ws. za pr. za ws. za za za za za pr. za ng. pr. pr. pr.
307   Radziszewska Elżbieta  >> PO ng. za za pr. za pr. za za za ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
308   Rafalska Elżbieta  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
309   Rakoczy Stanisław  >> PSL pr. pr. pr. za za ws. pr. za pr. pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr.
310   Raniewicz Grzegorz  >> PO pr. pr. za pr. pr. pr. za ws. za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
311   Raś Ireneusz  >> PO ng. pr. ng. za pr. pr. ng. ng. za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
312   Redzimski Leszek  >> PO za pr. za za - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
313   Religa Jan  >> PJN pr. pr. pr. za pr. za pr. pr. pr. pr. za za pr. za za za za
314   Rębek Jerzy  >> PiS pr. pr. pr. za pr. za pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
315   Rogacki Adam  >> PiS pr. pr. pr. za ng. ng. pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. za za za za
316   Rojek Józef  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
317   Rokita-Arnold Nelli  >> PiS pr. ng. ng. za pr. pr. ng. ng. ng. pr. pr. za ng. ng. za za ng.
318   Ross Tadeusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
319   Roszak Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
320   Rozpondek Halina  >> PO za za za za za ws. za ng. za za pr. ng. za pr. pr. pr. pr.
321   Rusiecki Jarosław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
322   Rusinowska Beata  >> PO za za za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
323   Rutkowska Dorota  >> PO za pr. za ws. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
324   Rutnicki Jakub  >> PO za za ng. pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
325   Rybicki Sławomir  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
326   Rydzoń Stanisław  >> SLD za za za ng. za za za za za za za pr. za pr. ng. pr. pr.
327   Rygiel Wiesław  >> PSL pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. - - - pr. za - pr. pr. pr. pr.
328   Rynasiewicz Zbigniew  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
329   Ryniak Monika PiS ng. pr. pr. za pr. za pr. - - - ng. za - za za za za
330   Ryszka Andrzej PO za pr. ws. pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
331   Rząsa Marek  >> PO za za za za ng. ng. za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
332   Rzymełka Jan  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
333   Sadurska Małgorzata  >> PiS pr. pr. ng. za pr. pr. pr. pr. ng. pr. pr. za pr. za za za za
334   Saługa Wojciech  >> PO za pr. za za pr. pr. ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
335   Sawicki Marek  >> PSL pr. pr. za za za za pr. ng. pr. ng. pr. ws. ng. ng. pr. ng. pr.
336   Schetyna Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za ng. za za pr. za pr. pr. pr. pr.
337   Sekuła Mirosław PO pr. pr. za za pr. pr. ng. za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
338   Seliga Dariusz  >> PiS pr. pr. ng. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
339   Sellin Jarosław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. pr. pr. za pr. za za za za
340   Siarka Edward  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
341   Siedlaczek Henryk  >> PO za pr. za ws. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
342   Sierakowska Izabella  >> SDPL ng. za za pr. ng. ng. za za za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
343   Sikora Anna  >> PiS pr. pr. pr. za ng. ng. pr. pr. pr. pr. ng. za pr. za za ng. za
344   Sikorski Radosław  >> PO za ng. za pr. ng. ng. ng. ng. za za za ng. ng. ng. pr. pr. ng.
345   Sitarz Witold  >> PO ng. pr. ws. za ws. ws. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
346   Skowrońska Krystyna  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
347   Sławecki Tadeusz  >> PSL pr. pr. pr. za pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. za za ng. pr. pr. pr.
348   Sławiak Bożena  >> PO za ws. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
349   Smirnow Andrzej  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. ng. za za ng. za pr. za ng. pr. pr. pr.
350   Smolarz Tomasz  >> PO za ws. za pr. za ws. za za za za ng. pr. za pr. pr. ng. pr.
351   Smoliński Kazimierz  >> PiS pr. pr. pr. za ng. ng. pr. - - - pr. za - za za za za
352   Sobecka Anna  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
353   Sokołowski Wojciech PO za za za ng. - - - - - - za pr. - pr. ng. pr. -
354   Sońta Krzysztof  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
355   Sopliński Aleksander  >> PSL ng. pr. za za ng. ng. pr. pr. pr. pr. ng. za za pr. pr. pr. pr.
356   Sośnierz Andrzej  >> PJN ng. pr. pr. za pr. pr. pr. za pr. ng. ng. za pr. ng. za za za
357   Sprawka Lech  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
358   Stanke Piotr  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
359   Staroń Lidia  >> PO ng. pr. ng. za ng. pr. ng. ws. za ng. ng. ng. za pr. pr. pr. pr.
360   Starownik Marian  >> PSL pr. pr. ws. za ws. pr. - - - - pr. ws. - pr. pr. pr. -
361   Stawiarski Jarosław  >> PiS pr. pr. pr. za ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
362   Stec Stanisław  >> SLD ng. za za pr. za za za za za za ws. pr. za pr. za pr. pr.
363   Stefaniuk Franciszek Jerzy  >> PSL pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za pr. pr. pr. pr.
364   Stolarczyk Jarosław  >> PO za za za pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
365   Streker-Dembińska Elżbieta  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
366   Strzałkowski Stefan  >> PiS ng. pr. pr. za ng. ng. pr. pr. pr. - ng. za pr. za za za za
367   Stuligrosz Michał  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. ng. ng. pr. pr. pr.
368   Suchowiejko Wiesław  >> PO za pr. za pr. pr. pr. ng. - - - za pr. - pr. pr. pr. ng.
369   Suski Marek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
370   Suski Paweł  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
371   Sycz Miron  >> PO za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
372   Szarama Wojciech  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. ng. pr. za ng. za za
373   Szczepański Wiesław Andrzej  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
374   Szczerba Michał  >> PO ng. pr. za pr. ng. pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
375   Szczypińska Jolanta  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
376   Szejnfeld Adam  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
377   Szkop Władysław niez ng. za za za ng. ng. za ng. ng. - ng. pr. ng. pr. pr. pr. pr.
378   Szlachta Andrzej  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
379   Sztolcman Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
380   Sztorc Andrzej  >> PSL pr. pr. pr. za za ws. pr. - - - pr. pr. - pr. pr. pr. pr.
381   Szulc Jakub  >> PO za ng. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
382   Szumilas Krystyna  >> PO za za za pr. za za za za ng. za za pr. za ng. pr. pr. pr.
383   Szwed Stanisław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
384   Szydło Beata  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za ng. za za
385   Szydłowska Bożena  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
386   Szyszko Jan  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. za za za za
387   Śledzińska-Katarasińska Iwona  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
388   Śliwińska Anna  >> PO za za za pr. za pr. - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
389   Śnieżek Adam  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
390   Tchórzewski Krzysztof  >> PiS ng. pr. pr. za pr. pr. pr. ng. pr. pr. ng. za pr. za za ng. za
391   Telus Robert  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
392   Terlecki Ryszard  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
393   Tobiszowski Grzegorz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za za za za za
394   Tołwiński Krzysztof  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. - - - pr. za - za za za za
395   Tomański Piotr  >> PO za pr. za pr. za za za za za za za za za pr. pr. pr. pr.
396   Tomaszak-Zesiuk Irena  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
397   Tomaszewski Tadeusz  >> SLD za za ng. pr. za za ng. za za pr. za pr. ng. ng. za pr. ng.
398   Tomczak Jacek  >> PO pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. pr. ng. ng. za za
399   Tomczyk Cezary  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
400   Tomczykiewicz Tomasz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
401   Tusk Donald  >> PO ng. ng. za ng. ng. ng. ng. ng. ng. za ng. ng. ng. ng. ng. pr. ng.
402   Tusk Łukasz  >> PO za za za pr. za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
403   Tyszkiewicz Krzysztof PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
404   Tyszkiewicz Robert  >> PO za za za pr. za za za za za za za za za pr. pr. pr. pr.
405   Ujazdowski Kazimierz Michał  >> PiS pr. pr. ng. za pr. pr. pr. ng. pr. ng. pr. za ng. za za za za
406   Urban Cezary  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. ng. pr.
407   Van der Coghen Piotr  >> PO za pr. za za za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
408   Walkowiak Andrzej  >> PJN pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. ws. za za za
409   Walkowski Piotr  >> PSL pr. pr. za za za pr. pr. za pr. - ws. pr. za pr. pr. ng. pr.
410   Wargocka Teresa  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
411   Warzecha Jan  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. - - - pr. za - za za za za
412   Waśko Piotr  >> PO za za za pr. za za ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. ng.
413   Wenderlich Jerzy  >> SLD za ng. za pr. za za za za ng. ng. za ng. za pr. za pr. pr.
414   Węgrzyn Robert  >> niez ng. pr. pr. pr. ws. ws. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
415   Wiązowski Waldemar  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
416   Widacki Jan SLD za za za ng. za za za za za za za pr. ng. pr. ng. pr. pr.
417   Wielichowska Monika  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
418   Wikiński Marek  >> SLD za za ng. pr. ng. ng. ng. za za za za pr. ng. ng. za ng. ng.
419   Wilk Wojciech  >> PO ng. pr. ng. za za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
420   Wiśniewska Jadwiga  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
421   Wita Tadeusz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. - pr. za pr. za za za za
422   Witaszczyk Stanisław  >> PSL pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za pr. pr. pr. pr.
423   Witek Elżbieta  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. za pr. za za za za
424   Witkowski Radosław  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
425   Wojciechowski Jarosław PO za za ng. pr. - - - - - - za pr. - ng. pr. pr. -
426   Wojciechowski Zbigniew  >> PJN pr. ng. pr. za - - - - - - pr. za - ws. za - -
427   Wojnarowski Norbert  >> PO za za za za ng. pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
428   Wojtkiewicz Michał  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
429   Wojtkowski Marek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
430   Wolak Ewa  >> PO za pr. za pr. za ws. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
431   Wontor Bogusław  >> SLD za za za pr. za za za ng. za za za pr. za ng. za pr. pr.
432   Worach Sławomir PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. - - - pr. za pr. za za za za
433   Woźniak Tadeusz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za ng. za
434   Wójcik Marek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
435   Wrona Waldemar PiS ng. pr. ng. ng. ws. ws. pr. pr. pr. pr. ng. ng. pr. ng. ng. za za
436   Wróbel Marzena Dorota  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
437   Wykręt Adam  >> PO ng. pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
438   Wziątek Stanisław  >> SLD za za ng. pr. ng. ng. za za ng. za za pr. za pr. za pr. pr.
439   Zacharewicz Jacek  >> PO za za za pr. za za ng. za za za za pr. za pr. pr. ng. pr.
440   Zakrzewska Elżbieta  >> SLD za ng. za pr. ng. za - - - - za pr. - ng. za ws. -
441   Zakrzewska Jadwiga  >> PO za pr. za ng. za ws. ng. za za za za pr. ng. pr. pr. pr. ng.
442   Zalewska Anna  >> PiS ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. ng. za pr. za za za za
443   Zaremba Renata  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
444   Zarzycki Wojciech Szczęsny  >> PiS pr. pr. ng. za pr. pr. pr. pr. pr. - pr. za pr. za za za za
445   Zawadzki Ryszard  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
446   Zawiślak Sławomir  >> PiS pr. pr. pr. za pr. ws. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
447   Zbonikowski Łukasz  >> PiS pr. pr. pr. za ng. ng. pr. pr. ng. pr. pr. za ng. za za za za
448   Zbrzyzny Ryszard  >> SLD ng. ng. za ng. ng. ng. za ng. za ng. ng. pr. za pr. ng. pr. pr.
449   Zdrojewski Bogdan  >> PO za ng. za pr. ng. za za ng. za ng. za ng. za pr. pr. pr. ng.
450   Zieliński Jarosław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
451   Zieliński Marek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
452   Ziemniak Wojciech  >> PO pr. pr. ng. za ws. pr. ng. ng. za ng. za pr. za ng. pr. pr. pr.
453   Ziętek Jerzy  >> PO za za ng. pr. za za za za za za za za za ng. pr. pr. pr.
454   Zuba Maria  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. ng. za za za
455   Zych Józef  >> PSL ng. pr. pr. ng. ng. ng. pr. ng. pr. pr. ng. ng. ng. pr. ng. ng. ws.
456   Żaczek Jarosław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
457   Żalek Jacek  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. ng. pr. za ng. ng. ng. za ng. pr. pr. pr.
458   Żelichowski Stanisław  >> PSL ng. pr. za za za za pr. za ng. ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
459   Żmijan Stanisław  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
460   Żyliński Adam  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.