Okręg wyborczy do Sejmu nr 17

Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Miasto na prawach powiatu: Radom

Liczba wyborców: 583985, liczba kandydatów: 139, liczba mandatów: 9

Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość   >>   więcej o kandydatach
Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna
1   <<  Suski Marek Witold   poseł   Marianów   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
2   Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof   nauczyciel akademicki   Radom   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
3   Bożek Martin   nauczyciel akademicki   Łuczynów   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4   <<  Wróbel Marzena Dorota   nauczyciel   Radom   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
5   <<  Bąk Dariusz   leśnik   Białobrzegi   nie należy do partii politycznej
6   <<  Sońta Krzysztof Jan   nauczyciel   Radom   nie należy do partii politycznej
7   Górska Agnieszka Beata   pracownik administracji samorządowej   Szydłowiec   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
8   Rejczak Jan   nauczyciel akademicki   Radom   nie należy do partii politycznej
9   Bartula Ewa Elżbieta   nauczyciel   Jedlińsk   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
10   Półbratek Małgorzata Danuta   emeryt   Radom   członek partii Ruch Odbudowy Polski
11   Kwiecień Anna   ekonomista   Radom   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
12   Borowska Barbara Jadwiga   nauczyciel   Lipsko   nie należy do partii politycznej
13   Dolega Barbara Jolanta   pielęgniarka   Pionki   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
14   Fogiel Radosław Aleksander   socjolog   Radom   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
15   Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia   urzędnik państwowy   Przysucha   nie należy do partii politycznej
16   Wolszczak Anna   inspektor ds. nieruchomości   Okrężnica   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
17   Gawryś Grzegorz Michał   informatyk   Przysucha   członek partii Prawo i Sprawiedliwość
18   Piwoński Dariusz Tomasz   przedsiębiorca   Kozienice   członek partii Prawo i Sprawiedliwość


Lista nr 2: Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza   >>   więcej o kandydatach
Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna
1   Paprocki Tomasz Jerzy   ekonomista   Radom   członek partii PJN
2   Palińska Dorota Małgorzata   urzędnik państwowy   Radom   członek partii PJN
3   Nowak Dominik Konrad   student   Wsola   członek partii PJN
4   Noll Maria Krystyna   przedsiębiorca   Warszawa   nie należy do partii politycznej
5   Dygas Emil Andrzej   ekonomista   Radom   członek partii PJN
6   Sztuka Justyna Elżbieta   pracownik administracyjno-biurowy   Radom   nie należy do partii politycznej
7   Remjasz Jarosław   inzynier ochrony środowiska   Radom   członek partii PJN
8   Tkaczyk-Zych Edyta Anna   ekonomista   Radom   członek partii PJN
9   Łukomska Anna Maria   handlowiec   Radom   nie należy do partii politycznej
10   Kowalik Rafał Grzegorz   inżynier budowlany   Radom   członek partii PJN
11   Gniadkowska Renata Maria   przedsiębiorca   Radom   nie należy do partii politycznej
12   Łaski Michał   ekonomista   Wysokin   członek partii PJN
13   Chmielewska Anna Helena   student   Radom   nie należy do partii politycznej
14   Sot Karol   informatyk   Pionki   członek partii PJN
15   Gajzler Celestyna Teodora   ekonomista   Radom   nie należy do partii politycznej
16   Smoliński Norbert Karol   student   Klwaty   członek partii PJN
17   Czyżewicz Urszula   ekonomista   Radom   nie należy do partii politycznej
18   Borowski Paweł   student   Radom   członek partii PJN


Lista nr 3: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej   >>   więcej o kandydatach
Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna
1   <<  Wikiński Marek Michał   ekonomista, prawnik   Radom   członek partii SLD
2   Kaczmarski Waldemar Antoni   przedsiębiorca   Radom   członek partii SLD
3   Sokołowska Jolanta Monika   specjalista d/s rozliczeń NFZ   Radom   członek partii SLD
4   Kowaleczko Romuald Zdzisław   przedsiębiorca   Dziurków   członek partii SLD
5   Ratuszyńska Marta   ekonomistka   Radom   nie należy do partii politycznej
6   Pszczoła Jan   główny księgowy   Radom   członek partii SLD
7   Hebda Roman   nauczyciel   Radom   członek partii SLD
8   Sitarek Jolanta   nauczyciel   Grójec   członek partii SLD
9   Zając Mariola Zenona   dyrektor d/s marketingu   Lesiów   członek partii SLD
10   Niedzielska Violetta Małgorzata   nauczyciel   Radom   nie należy do partii politycznej
11   Dziedzic Jakub Mateusz   budowlaniec   Radom   nie należy do partii politycznej
12   Bąk Rajmund Paweł   mechanik   Szydłowiec   członek partii SLD
13   Włodarczyk Adam Wojciech   dziennikarz   Radom   nie należy do partii politycznej
14   Węgrzycka Urszula   pielęgniarka   Kozienice   członek partii SLD
15   Poznańska-Rosak Daria Iwona   radca prawny   Radom   nie należy do partii politycznej
16   Kaim Jacek   rolnik   Bujak   nie należy do partii politycznej
17   Rusiecki Stanisław   ekonomista   Klwów   członek partii SLD
18   Pronobis Iwona Joanna   nauczyciel   Radom   nie należy do partii politycznej


Lista nr 4: Komitet Wyborczy Ruch Palikota   >>   więcej o kandydatach
Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna
1   Ryfiński Armand Kamil   ekonomista   Warszawa   członek partii Ruch Palikota
2   Podgórska Barbara Krystyna   pedagog   Radom   nie należy do partii politycznej
3   Mikitiuk Maciej   przedsiębiorca   Radom   członek partii Ruch Palikota
4   Jarosz Agnieszka Anna   ekonomista   Radom   członek partii Ruch Palikota
5   Pawelec Zofia Wiesława   urzędnik   Warka   członek partii Ruch Palikota
6   Czerwonka Piotr Grzegorz   administratywista   Grójec   członek partii Ruch Palikota
7   Szoka Waldemar Marek   przedsiębiorca   Radom   członek partii Ruch Palikota
8   Styczeń Karolina Magdalena   dziennikarz   Radom   członek partii Ruch Palikota
9   Tokarski Maciej Mikołaj   przedsiębiorca   Radom   członek partii RACJA Polskiej Lewicy
10   Pawlak Dariusz Jacek   rehabilitant   Zwoleń   członek partii Ruch Palikota
11   Jarczewska Małgorzata Lucyna   handlowiec   Radom   nie należy do partii politycznej
12   Sokołowski Karol   dyplomata   Radom   członek partii Ruch Palikota
13   Katus Wiesław Jan   urzędnik   Radom   członek partii RACJA Polskiej Lewicy
14   Jaskulska-Masiarz Maria Irena   położna   Radom   członek partii Ruch Palikota
15   Maciąg Jolanta Elżbieta   ekonomista   Radom   członek partii Ruch Palikota
16   Romanowski Zbigniew Mieczysław   przedsiębiorca   Radom   członek partii Ruch Palikota
17   Grunwald Jerzy Bolesław   przedsiębiorca   Błogosław   członek partii Ruch Palikota
18   Miklewski Maciej Ludwik   przedsiębiorca   Radom   członek partii Ruch Palikota


Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe   >>   więcej o kandydatach
Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna
1   Pacholczak Bożenna Teresa   ekonomista   Skaryszew   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
2   <<  Maliszewski Mirosław Wojciech   rolnik/ogrodnik   Maciejowice   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
3   Papis Piotr   urzędnik samorządowy   Jelonek   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
4   Jaworska Bogusława Janina   ekonomista   Podzagajnik   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
5   Ferensztajn Bogumił   emeryt   Radom   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
6   Gołąbek Zbigniew   nauczyciel   Radom   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
7   Piątek Dariusz   urzędnik państwowy   Skaryszew   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
8   Piętowski Tadeusz   urzędnik samorządowy   Sadek   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
9   Bakuła Józef   urzędnik samorządowy   Radom   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
10   Jaroszek-Nowak Ilona Dorota   urzędnik samorządowy   Radom   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
11   Ślifirczyk Mirosław   inżynier elektryk   Jaszowice   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
12   Madej Sławomir   nauczyciel   Grabów nad Pilicą   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
13   Król Hanna   nauczyciel   Bobrek Kolonia   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
14   Gabler Ewa   ekonomista   Warka   nie należy do partii politycznej
15   Marchewka Kazimierz   inżynier mechanik   Kozienice   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
16   Szczerbicka Jadwiga   lekarz   Radom   nie należy do partii politycznej
17   Pawelec Walentyna   handlowiec   Radom   nie należy do partii politycznej
18   Węgrzecka Maria Agnieszka   urzędnik samorządowy   Rzeczniówek   członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe


Lista nr 6: Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna
1   Szyszka Renata Henryka   ekonomista   Trablice   członek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
2   Zając Krzysztof Jan   rencista   Radom   nie należy do partii politycznej
3   Mokrogulski Zdzisław Władysław   radca prawny   Warszawa   nie należy do partii politycznej
4   Jastrzębski Adam   ślusarz   Szydłowiec   nie należy do partii politycznej
5   Kośla Marcin   nauczyciel   Przytyk   nie należy do partii politycznej
6   Utkowski Paweł   funkcjonariusz policji   Parznice   nie należy do partii politycznej
7   Dąbrowska Małgorzata Karolina   technik mechanik   Wierzbica   nie należy do partii politycznej
8   Jabłoński Grzegorz Krzysztof   inżynier techniki samochodowej   Kruszyna   nie należy do partii politycznej
9   Tkaczyk Urszula Maria   technik budowy maszyn   Radom   nie należy do partii politycznej
10   Prokop Przemysław Piotr   technik mechanizacji rolnictwa   Dobrut   nie należy do partii politycznej
11   Kaszuba Grażyna   technik rolnik   Szydłowiec   nie należy do partii politycznej
12   Mróz Wioletta Maria   pracownik administracyjno-biurowy   Sołtyków   nie należy do partii politycznej
13   Szyszka Mateusz Bartosz   bez zawodu   Wierzbica   nie należy do partii politycznej


Lista nr 7: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP   >>   więcej o kandydatach
Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna
1   <<  Kopacz Ewa Bożena   lekarz   Szydłowiec   członek partii Platforma Obywatelska RP
2   <<  Witkowski Radosław   przedsiębiorca   Radom   członek partii Platforma Obywatelska RP
3   <<  Czechyra Czesław Jan   lekarz   Kazienice   członek partii Platforma Obywatelska RP
4   Woźniak Małgorzata Anna   politolog   Chynów   członek partii Platforma Obywatelska RP
5   Wędzonka Wiesław   przedsiębiorca   Radom   członek partii Platforma Obywatelska RP
6   Pogorzelski Robert   przedsiębiorca   Zwoleń   członek partii Platforma Obywatelska RP
7   Belowski Zbigniew   menedżer kultury   Pionki   członek partii Platforma Obywatelska RP
8   Pierzchalska Maria Halina   ekonomista   Radom   nie należy do partii politycznej
9   Szymczyk Mariola Izabela   nauczyciel   Lipsko   członek partii Platforma Obywatelska RP
10   Gajewski Sławomir Witold   ekonomista   Odrzywół   nie należy do partii politycznej
11   Mastalerek Marek Piotr   lekarz weterynarii   Przytyk   członek partii Platforma Obywatelska RP
12   Stępień Mateusz Zbigniew   asystent posła   Radom   członek partii Platforma Obywatelska RP
13   Gruszczyński Paweł Leonard   ekonomista   Białobrzegi   nie należy do partii politycznej
14   Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna   pracownik samorządowy   Radom   członek partii Platforma Obywatelska RP
15   Szymela Teresa Krystyna   nauczyciel   Chwałowice   nie należy do partii politycznej
16   Strąk Mariusz   mechanik kierowca   Sienno   członek partii Platforma Obywatelska RP
17   Jamróz Zbigniew Janusz   leśnik   Pionki   członek partii Platforma Obywatelska RP
18   Białkowska Anna Maria   nauczyciel   Bielicha   członek partii Platforma Obywatelska RP


Lista nr 10: Komitet Wyborczy Prawica
Nr Nazwisko Imiona Zawód Zamieszkanie Przynależność partyjna
1   Grabowski Dariusz Maciej   ekonomista - wykładowca akademicki   Warszawa   nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawica Rzeczypospolitej
2   Niemirski Andrzej Szczepan   lekarz medycyny   Warka   nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawica Rzeczypospolitej
3   Zawodnik Romuald   przedsiębiorca   Pionki   nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawica Rzeczypospolitej
4   Skoczek Teresa Maria   lekarz medycyny   Radom   nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawica Rzeczypospolitej
5   Kowalczyk Krystyna   handlowiec   Jedlnia-Letnisko   członek partii Liga Polskich Rodzin
6   Stępień Marian Piotr   nauczyciel   Radom   nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawica Rzeczypospolitej
7   Byzdra Henryk Sylwester   urzędnik państwowy   Radom   nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawica Rzeczypospolitej
8   Książek Danuta Maria   wykładowca   Stoczki   członek partii Prawica Rzeczypospolitej
9   Siembor Stanisław   nauczyciel   Garbatka_Letnisko   nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawica Rzeczypospolitej
10   Berus Barbara   studentka   Radom   członek partii Prawica Rzeczypospolitej
11   Redestowicz Wojciech Józef   urzędnik państwowy   Radom   członek partii Prawica Rzeczypospolitej
12   Miśkiewicz Sylwester   elektryk   Radom   członek partii Prawica Rzeczypospolitej
13   Popiel Zbigniew Jan   przedsiębiorca   Radom   członek partii Prawica Rzeczypospolitej
14   Gotkiewicz Wanda Łucja   ekonomista   Radom   członek partii Prawica Rzeczypospolitej
15   Jałowski Cezary Bernard   ratownik medyczny   Radom   nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawica Rzeczypospolitej
16   Kobyłecka Barbara Regina   handlowiec   Strzałków   członek partii Prawica Rzeczypospolitej
17   Sułek-Kij Grażyna Anna   lekarz stomatolog   Radom   nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawica Rzeczypospolitej
18   Swend Artur   ekonomista   Milejowice   członek partii Prawica Rzeczypospolitej