Województwo mazowieckie


Okręg wyborczy nr 16   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski
oraz miasta na prawach powiatu: Płock
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Jasiński Wojciech  >> PiS pr. pr. ng. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za ng. za za
2   Kaczanowski Dariusz PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. ws. pr. pr. pr. za pr. za za za za
3   Kołakowski Robert  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za ng. za
4   Koźlakiewicz Mirosław  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. ng. za za ng. za pr. za ng. pr. pr. pr.
5   Kruszewski Zbigniew SLD ng. za za pr. za za za - - - za pr. - pr. za ws. pr.
6   Opioła Marek  >> PiS pr. pr. ng. za za ws. pr. za pr. pr. pr. za pr. za za za za
7   Pawlak Waldemar  >> PSL pr. pr. za ng. ng. ng. ng. ng. ng. ng. pr. ng. ng. pr. ng. ng. ng.
8   Pitera Julia  >> PO za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Rusinowska Beata  >> PO za za za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
10   Sopliński Aleksander  >> PSL ng. pr. za za ng. ng. pr. pr. pr. pr. ng. za za pr. pr. pr. pr.

Okręg wyborczy nr 17   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
oraz miasta na prawach powiatu: Radom
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Bąk Dariusz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
2   Czechyra Czesław  >> PO za pr. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
3   Kopacz Ewa  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. ng. ng. pr. pr. pr.
4   Maliszewski Mirosław  >> PSL ng. pr. ng. za ng. ng. pr. za pr. ng. ng. za za ng. pr. pr. pr.
5   Sońta Krzysztof  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
6   Suski Marek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
7   Wikiński Marek  >> SLD za za ng. pr. ng. ng. ng. za za za za pr. ng. ng. za ng. ng.
8   Witkowski Radosław  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Wróbel Marzena Dorota  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za

Okręg wyborczy nr 18   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski
oraz miast na prawach powiatu: Ostrołęka, Siedlce
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Borkowski Krzysztof  >> PSL pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ws. - pr. za za ng. pr. pr. pr.
2   Czartoryski Arkadiusz  >> PiS pr. pr. ng. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. ng. za za za
3   Jakubiak Elżbieta  >> PJN ng. pr. pr. za ws. pr. ng. za pr. pr. ng. ng. ng. ws. za ng. ng.
4   Kania Andrzej  >> PO ng. ng. ws. za za pr. ng. za za ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
5   Kowalczyk Henryk  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
6   Kowalski Bogusław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
7   Kozaczyński Jacek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
8   Mroczek Czesław  >> PO za za ng. pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Prządka Stanisława  >> SLD za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. za pr. pr.
10   Sawicki Marek  >> PSL pr. pr. za za za za pr. ng. pr. ng. pr. ws. ng. ng. pr. ng. pr.
11   Tchórzewski Krzysztof  >> PiS ng. pr. pr. za pr. pr. pr. ng. pr. pr. ng. za pr. za za ng. za
12   Wargocka Teresa  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za

Okręg wyborczy nr 19   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa mazowieckiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu:
Warszawa
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Borowski Marek  >> SDPL za za za pr. za za ng. ng. za za za pr. za pr. ws. pr. ng.
2   Czuma Andrzej  >> PO za pr. za za pr. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
3   Dąbrowska Alicja  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
4   Fabisiak Joanna  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. za za za ng. za ng. pr. pr. pr. pr. pr.
5   Górski Artur  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
6   Halicki Andrzej  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
7   Jastrzębski Leszek  >> PO za ws. ws. pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
8   Kaczyński Jarosław  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. ng. pr. za ng. za za
9   Kalisz Ryszard  >> SLD za za ng. pr. za za za za za za za pr. ng. pr. za pr. pr.
10   Karski Karol  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. za pr. pr. pr. za pr. ng. za za za
11   Kidawa-Błońska Małgorzata  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
12   Kosecki Roman  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. za za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
13   Ołdakowski Jan  >> PJN pr. pr. pr. za ws. pr. pr. za pr. pr. pr. za pr. ws. za za za
14   Poncyljusz Paweł  >> PJN pr. pr. pr. za ng. ng. ng. za ng. pr. pr. ng. pr. ws. za ng. za
15   Rokita-Arnold Nelli  >> PiS pr. ng. ng. za pr. pr. ng. ng. ng. pr. pr. za ng. ng. za za ng.
16   Ross Tadeusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
17   Szczerba Michał  >> PO ng. pr. za pr. ng. pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
18   Tusk Donald  >> PO ng. ng. za ng. ng. ng. ng. ng. ng. za ng. ng. ng. ng. ng. pr. ng.
19   Tyszkiewicz Krzysztof PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.

Okręg wyborczy nr 20   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Balicki Marek  >> SLD za za za ng. za za za za za za ws. ws. za pr. ng. pr. pr.
2   Błaszczak Mariusz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. pr. pr. za pr. za za za za
3   Czaplicka Barbara  >> PO za pr. ng. pr. za za - - - - za pr. - ng. pr. pr. -
4   Dorn Ludwik  >> niez pr. ws. pr. za pr. pr. pr. ws. pr. pr. pr. ws. pr. za za ng. za
5   Durka Zenon  >> PO ng. pr. za pr. za za za za za za za ng. za pr. pr. pr. pr.
6   Olechowska Alicja  >> PO za pr. za za za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
7   Piechociński Janusz  >> PSL ng. pr. ng. ng. ws. ws. pr. ng. pr. ng. ws. ws. za ng. pr. pr. pr.
8   Sikora Anna  >> PiS pr. pr. pr. za ng. ng. pr. pr. pr. pr. ng. za pr. za za ng. za
9   Smirnow Andrzej  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. ng. za za ng. za pr. za ng. pr. pr. pr.
10   Szyszko Jan  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. za za za za
11   Zakrzewska Jadwiga  >> PO za pr. za ng. za ws. ng. za za za za pr. ng. pr. pr. pr. ng.