Głosowania posłów 6-tej kadencji 2007-2011

Głosowania posłów dotyczące ochrony życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny:

 1. Posiedzenie 99, pkt 28. porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw, pod którym podpisało się 600 tys. osób.

 2. Posiedzenie 95, pkt 32. porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw, pod którym podpisało się 600 tys. osób.

 3. Posiedzenie 94, pkt 24. porz. dzien. Głosowanie nad odrzuceniem 16. poprawki Senatu do art. 41 ust. 1.

 4. Posiedzenie 84, pkt 33 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem 19. poprawki, sprawozdania Komisji o projekcie ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe - trzecie czytanie.

 5. Posiedzenie 77, pkt 42 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy, reprezentowanego przez posłankę Teresę Wargocką, o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną.

 6. Posiedzenie 77, pkt 43 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy, reprezentowanego przez posła Bolesława Piechę, o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego.

 7. Posiedzenie 66, pkt 3 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny.

 8. Posiedzenie 49, pkt 12 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, pod którym podpisało się 160 tys. osób.

Głosowania posłów dotyczące reklamy i sprzedaży alkoholu:

 1. Posiedzenie 99, pkt 29 porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.
  Głosowanie nad odrzuceniem 1. poprawki Senatu

 2. Posiedzenie 97, pkt 39 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem poprawek 3., 4 i 13. w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012, poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw - trzecie czytanie.

 3. Posiedzenie 65, pkt 17 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku komisji o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 4. Posiedzenie 89, pkt 5 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Głosowania posłów dotyczące pracy w niedziele i święta:

 1. Posiedzenie 67, pkt 19 porz. dzien. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska o zmianie ustawy Kodeks pracy i zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy, o przywróceniu Święta Trzech Króli.

 2. Posiedzenie 45, pkt 14 porz. dzien. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przywróceniu Święta Trzech Króli.

 3. Posiedzenie 45, pkt 13 porz. dzien. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli, pod którym podpisało się ponad 1130 tys. osób. Święto zniesione zostało w wymiarze państwowym 16 listopada 1960 roku.

 4. Posiedzenie 25, pkt 46 porz. dzien. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli, pod którym podpisało się 700 tys. osób. Święto zniesione zostało w wymiarze państwowym 16 listopada 1960 roku.

Głosowania posłów dotyczące katastrofy smoleńskiej:

 1. Posiedzenie 94. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Rozpatrzenie poselskiego projektu uchwały w sprawie wezwania Rady Ministrów do niezwłocznego podjęcia działań na forum międzynarodowym w celu prezentacji polskiego stanowiska w sprawie badania przyczyn katastrofy polskiego statku powietrznego TU-154M na terytorium Federacji Rosyjskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r.

 2. Posiedzenie 84, pkt 23 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha

 3. Posiedzenie 83, pkt 8 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji prezesa Rady Ministrów dotyczącej działań rządu zmierzających do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy samolotu TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, w związku z publikacją raportu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK)

 4. Posiedzenie 66. Głosowanie nad uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wezwania prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 r.


Wyszukiwarka Druków sejmowych
Inne informacje są na Sejm.gov.pl, Sejmometr.pl, Mam Prawo Wiedzieć oraz Senat.gov.pl.
Głosowania Parlamentu Europejskiego są na VoteWatch.eu.