Sojusz Lewicy Demokratycznej

Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Stan przynależności do klubu na dzień 31 sierpnia 2011
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Ajchler Romuald  >> SLD za za za pr. za za za za za ng. za pr. ng. pr. za pr. pr.
2   Aleksandrzak Leszek  >> SLD ng. za za pr. ng. ng. za za za ng. ng. pr. za pr. za pr. pr.
3   Balicki Marek  >> SLD za za za ng. za za za za za za ws. ws. za pr. ng. pr. pr.
4   Bańkowska Anna  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. ng. pr. za pr. pr.
5   Błochowiak Anita SLD ng. ng. za pr. za za za za ng. ng. ng. pr. za pr. za pr. pr.
6   Czykwin Eugeniusz  >> SLD ng. ng. za pr. za ws. za za ws. pr. ng. ng. za pr. za ng. pr.
7   Garbowski Tomasz  >> SLD za za ng. pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
8   Gołębiewski Henryk SLD ng. za za pr. za za za za za za za za za pr. za pr. pr.
9   Iwiński Tadeusz  >> SLD za za za pr. za za za ng. za ng. za pr. ng. ng. za pr. pr.
10   Janowska Zdzisława  >> SLD za za za ng. ng. ng. za za ws. ws. pr. pr. za pr. ng. za za
11   Kalisz Ryszard  >> SLD za za ng. pr. za za za za za za za pr. ng. pr. za pr. pr.
12   Kamiński Tomasz  >> SLD za ng. za pr. za ng. za za za za za pr. ng. pr. za pr. pr.
13   Kasprzyk Jacek  >> SLD ng. za za pr. - - - - - - ng. pr. - pr. za pr. -
14   Klepacz Witold  >> SLD ng. za za pr. za za za za ng. za ng. pr. ng. pr. za pr. pr.
15   Kochanowski Jan  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
16   Kopyciński Sławomir  >> SLD ng. za za pr. ng. ng. za za za za ng. ng. za pr. za pr. pr.
17   Kotkowska Bożena  >> SLD ng. za za pr. za za za za ws. ws. ng. pr. za pr. za pr. pr.
18   Kowalik Jacek  >> SLD za za za pr. za za - - - - za pr. - pr. za ws. -
19   Krasoń Janusz  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
20   Kruszewski Zbigniew SLD ng. za za pr. za za za - - - za pr. - pr. za ws. pr.
21   Łybacka Krystyna  >> SLD ng. za za pr. ng. ng. za za za za ng. pr. za pr. za pr. pr.
22   Martyniuk Wacław SLD za ng. za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
23   Matuszczak Zbigniew  >> SLD za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. za pr. pr.
24   Matwiejuk Jarosław  >> SLD ng. ng. za pr. za za za za pr. pr. ng. ng. za ng. za pr. pr.
25   Milcarz Henryk  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
26   Motowidło Tadeusz  >> SLD ng. ng. za pr. ng. ng. za za za ng. ng. pr. za pr. za pr. pr.
27   Napieralski Grzegorz  >> SLD za ng. za pr. za za za ng. ng. za za ng. ng. pr. za ng. pr.
28   Ostrowski Artur  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za ng. za ng. pr.
29   Pawłowski Sylwester  >> SLD ng. za za pr. za za za za za - za pr. za pr. za pr. pr.
30   Pomajda Wojciech SLD ng. ng. ng. ng. za za za za ng. za za pr. za pr. ng. pr. pr.
31   Prządka Stanisława  >> SLD za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. za pr. pr.
32   Rydzoń Stanisław  >> SLD za za za ng. za za za za za za za pr. za pr. ng. pr. pr.
33   Stec Stanisław  >> SLD ng. za za pr. za za za za za za ws. pr. za pr. za pr. pr.
34   Streker-Dembińska Elżbieta  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
35   Szczepański Wiesław Andrzej  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
36   Tomaszewski Tadeusz  >> SLD za za ng. pr. za za ng. za za pr. za pr. ng. ng. za pr. ng.
37   Wenderlich Jerzy  >> SLD za ng. za pr. za za za za ng. ng. za ng. za pr. za pr. pr.
38   Widacki Jan SLD za za za ng. za za za za za za za pr. ng. pr. ng. pr. pr.
39   Wikiński Marek  >> SLD za za ng. pr. ng. ng. ng. za za za za pr. ng. ng. za ng. ng.
40   Wontor Bogusław  >> SLD za za za pr. za za za ng. za za za pr. za ng. za pr. pr.
41   Wziątek Stanisław  >> SLD za za ng. pr. ng. ng. za za ng. za za pr. za pr. za pr. pr.
42   Zakrzewska Elżbieta  >> SLD za ng. za pr. ng. za - - - - za pr. - ng. za ws. -
43   Zbrzyzny Ryszard  >> SLD ng. ng. za ng. ng. ng. za ng. za ng. ng. pr. za pr. ng. pr. pr.