Województwo śląskie


Okręg wyborczy nr 27   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
oraz miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Falfus Jacek  >> PiS pr. pr. ng. za ng. ng. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
2   Kopeć Tadeusz  >> PO ng. pr. za za pr. pr. ng. pr. za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
3   Kotkowska Bożena  >> SLD ng. za za pr. za za za za ws. ws. ng. pr. za pr. za pr. pr.
4   Matuszny Kazimierz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. za za za za
5   Nykiel Mirosława  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za za ng. pr. pr. pr. pr.
6   Pięta Stanisław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. za za za za
7   Szwed Stanisław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
8   Tomczykiewicz Tomasz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Wykręt Adam  >> PO ng. pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.

Okręg wyborczy nr 28   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
oraz miasta na prawach powiatu: Częstochowa
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Giżyński Szymon Stanisław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. ng. pr. ng. pr. za pr. za za za za
2   Karasiewicz Lucjan  >> PJN pr. pr. ng. za pr. pr. ng. pr. pr. ng. pr. za pr. ws. za za ng.
3   Kasprzyk Jacek  >> SLD ng. za za pr. - - - - - - ng. pr. - pr. za pr. -
4   Leszczyna Izabela  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
5   Rozpondek Halina  >> PO za za za za za ws. za ng. za za pr. ng. za pr. pr. pr. pr.
6   Sztolcman Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
7   Wiśniewska Jadwiga  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za

Okręg wyborczy nr 29   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: gliwicki, tarnogórski
oraz miast na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Zabrze
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Brzezinka Jacek  >> PO za pr. za za ws. pr. ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
2   Chłopek Aleksander  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. za ng. za za za za
3   Gałażewski Andrzej  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
4   Głogowski Tomasz  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
5   Kaźmierczak Jan  >> PO za ws. za pr. ws. pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
6   Martyniuk Wacław SLD za ng. za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
7   Sekuła Mirosław PO pr. pr. za za pr. pr. ng. za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
8   Szarama Wojciech  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. ng. pr. za ng. za za
9   Szumilas Krystyna  >> PO za za za pr. za za za za ng. za za pr. za ng. pr. pr. pr.
10   Wita Tadeusz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. - pr. za pr. za za za za

Okręg wyborczy nr 30   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Gadowski Krzysztof  >> PO ng. pr. za za pr. pr. ng. za za ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
2   Gawęda Adam  >> PJN pr. pr. ws. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za pr. ng. za za za
3   Janik Grzegorz  >> PiS pr. ng. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. za za za za
4   Kloc Izabela  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za ng. ng. za
5   Krząkała Marek  >> PO za za za pr. za ws. za za za za za pr. za pr. pr. ng. pr.
6   Motowidło Tadeusz  >> SLD ng. ng. za pr. ng. ng. za za za ng. ng. pr. za pr. za pr. pr.
7   Piecha Bolesław Grzegorz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
8   Siedlaczek Henryk  >> PO za pr. za ws. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Zawadzki Ryszard  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.

Okręg wyborczy nr 31   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa śląskiego obejmująca obszar powiatu: bieruńsko-lędziński
oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Celiński Andrzej  >> niez ng. za za pr. za za za za za za ng. ng. za pr. pr. pr. pr.
2   Kutz Kazimierz  >> niez za za za za za za za za za ng. za ng. za pr. pr. pr. pr.
3   Nowak Maria  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
4   Pierzchała Elżbieta  >> PO za pr. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
5   Pietraszewska Danuta  >> PO za pr. za pr. za za za ng. za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
6   Plura Marek  >> PO za ng. za pr. za pr. za ws. za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
7   Polaczek Jerzy  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. pr. pr. za pr. za za za za
8   Rzymełka Jan  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Sośnierz Andrzej  >> PJN ng. pr. pr. za pr. pr. pr. za pr. ng. ng. za pr. ng. za za za
10   Tobiszowski Grzegorz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za za za za za
11   Wójcik Marek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
12   Ziętek Jerzy  >> PO za za ng. pr. za za za za za za za za za ng. pr. pr. pr.

Okręg wyborczy nr 32   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: będziński, zawierciański
oraz miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Andzel Waldemar  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
2   Klepacz Witold  >> SLD ng. za za pr. za za za za ng. za ng. pr. ng. pr. za pr. pr.
3   Malik Ewa  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. ng. za za za
4   Małecka-Libera Beata  >> PO za za za pr. za za ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. ng.
5   Pięta Jarosław  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
6   Pisalski Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
7   Saługa Wojciech  >> PO za pr. za za pr. pr. ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
8   Śliwińska Anna  >> PO za za za pr. za pr. - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
9   Van der Coghen Piotr  >> PO za pr. za za za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.