Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Stan przynależności do klubu na dzień 31 sierpnia 2011
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Borkowski Krzysztof  >> PSL pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ws. - pr. za za ng. pr. pr. pr.
2   Bury Jan s. Józefa  >> PSL ng. ng. za za ng. ng. ng. ng. pr. za pr. ng. ng. pr. pr. pr. ng.
3   Dutka Bronisław  >> PSL pr. pr. pr. za za pr. pr. pr. pr. pr. pr. ng. za pr. pr. pr. pr.
4   Grzeszczak Eugeniusz  >> PSL pr. pr. za za za pr. za pr. pr. ng. pr. ng. za pr. pr. pr. ng.
5   Kalemba Stanisław  >> PSL pr. pr. pr. za ws. za pr. pr. pr. pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
6   Kamiński Jan  >> PSL pr. pr. za za za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr.
7   Kasprzak Mieczysław  >> PSL pr. pr. za za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. pr. pr. pr.
8   Kierzkowska Ewa  >> PSL pr. ng. pr. za za pr. pr. ng. pr. pr. pr. za za pr. pr. ng. pr.
9   Kłopotek Eugeniusz  >> PSL pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. pr. ws. ws. ws.
10   Krzyśków Adam PSL ws. za ng. za za pr. pr. za pr. pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
11   Łopata Jan  >> PSL pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za pr. ng. pr. pr.
12   Łuczak Mieczysław Marcin  >> PSL pr. pr. ng. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ws. pr. za pr. pr. pr. pr.
13   Maliszewski Mirosław  >> PSL ng. pr. ng. za ng. ng. pr. za pr. ng. ng. za za ng. pr. pr. pr.
14   Olas Stanisław  >> PSL ng. pr. za pr. za pr. za ng. ng. pr. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
15   Pałys Andrzej PSL ng. pr. pr. za ng. ng. pr. pr. pr. pr. ng. ng. za pr. pr. pr. pr.
16   Pawlak Mirosław  >> PSL pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. pr. pr. za za pr. pr. pr. pr.
17   Pawlak Waldemar  >> PSL pr. pr. za ng. ng. ng. ng. ng. ng. ng. pr. ng. ng. pr. ng. ng. ng.
18   Piechociński Janusz  >> PSL ng. pr. ng. ng. ws. ws. pr. ng. pr. ng. ws. ws. za ng. pr. pr. pr.
19   Racki Józef  >> PSL pr. pr. ng. ng. za pr. ng. za ng. pr. ws. pr. za pr. ng. pr. pr.
20   Rakoczy Stanisław  >> PSL pr. pr. pr. za za ws. pr. za pr. pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr.
21   Rygiel Wiesław  >> PSL pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. - - - pr. za - pr. pr. pr. pr.
22   Sawicki Marek  >> PSL pr. pr. za za za za pr. ng. pr. ng. pr. ws. ng. ng. pr. ng. pr.
23   Sławecki Tadeusz  >> PSL pr. pr. pr. za pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. za za ng. pr. pr. pr.
24   Sopliński Aleksander  >> PSL ng. pr. za za ng. ng. pr. pr. pr. pr. ng. za za pr. pr. pr. pr.
25   Starownik Marian  >> PSL pr. pr. ws. za ws. pr. - - - - pr. ws. - pr. pr. pr. -
26   Stefaniuk Franciszek Jerzy  >> PSL pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za pr. pr. pr. pr.
27   Sztorc Andrzej  >> PSL pr. pr. pr. za za ws. pr. - - - pr. pr. - pr. pr. pr. pr.
28   Walkowski Piotr  >> PSL pr. pr. za za za pr. pr. za pr. - ws. pr. za pr. pr. ng. pr.
29   Witaszczyk Stanisław  >> PSL pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za pr. pr. pr. pr.
30   Zych Józef  >> PSL ng. pr. pr. ng. ng. ng. pr. ng. pr. pr. ng. ng. ng. pr. ng. ng. ws.
31   Żelichowski Stanisław  >> PSL ng. pr. za za za za pr. za ng. ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.