Województwo warmińsko-mazurskie

Listy kandydatów na posłów
Okręg Granice okręgu wyborczego
34   Powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki, Miasto na prawach powiatu: Elbląg
35   Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski, Miasto na prawach powiatu: Olsztyn

Listy kandydatów na senatorów
Okręg Granice okręgu wyborczego
84   powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski oraz miasto na prawach powiatu: Elbląg
85   powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki
86   powiaty: nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz miasto na prawach powiatu: Olsztyn
87   powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski