Województwo małopolskie

Listy kandydatów na posłów
Okręg Granice okręgu wyborczego
12   Powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki
13   Powiaty: krakowski, miechowski , olkuski, Miasto na prawach powiatu: Kraków
14   Powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, Miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz
15   Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki, Miasto na prawach powiatu: Tarnów

Listy kandydatów na senatorów
Okręg Granice okręgu wyborczego
30   powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki
31   powiaty: krakowski, miechowski, olkuski
32   część obszaru miasta na prawach powiatu Kraków: Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzielnica XIV, Dzielnica XV, Dzielnica XVI, Dzielnica XVII, Dzielnica XVIII
33   część obszaru miasta na prawach powiatu Kraków: Dzielnica I, Dzielnica V, Dzielnica VI, Dzielnica VII, Dzielnica VIII, Dzielnica IX, Dzielnica X, Dzielnica XI, Dzielnica XII, Dzielnica XIII
34   powiaty: bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki
35   powiaty: dąbrowski, tarnowski oraz miasto na prawach powiatu: Tarnów
36   powiaty: limanowski, nowotarski, tatrzański
37   powiaty: gorlicki, nowosądecki oraz miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz