Województwo wielkopolskie


Okręg wyborczy nr 36   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki
oraz miast na prawach powiatu: Kalisz, Leszno
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Aleksandrzak Leszek  >> SLD ng. za za pr. ng. ng. za za za ng. ng. pr. za pr. za pr. pr.
2   Borowiak Łukasz  >> PO za pr. za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
3   Dera Andrzej Mikołaj  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
4   Dziedziczak Jan  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
5   Grupiński Rafał  >> PO za za za pr. za za za ng. za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
6   Orzechowski Maciej  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
7   Racki Józef  >> PSL pr. pr. ng. ng. za pr. ng. za ng. pr. ws. pr. za pr. ng. pr. pr.
8   Rogacki Adam  >> PiS pr. pr. pr. za ng. ng. pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. za za za za
9   Sitarz Witold  >> PO ng. pr. ws. za ws. ws. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
10   Szczepański Wiesław Andrzej  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
11   Walkowski Piotr  >> PSL pr. pr. za za za pr. pr. za pr. - ws. pr. za pr. pr. ng. pr.
12   Ziemniak Wojciech  >> PO pr. pr. ng. za ws. pr. ng. ng. za ng. za pr. za ng. pr. pr. pr.

Okręg wyborczy nr 37   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński
oraz miasta na prawach powiatu: Konin
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Arndt Paweł  >> PO pr. pr. za ng. ws. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
2   Czarnecki Witold  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
3   Dolata Zbigniew  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. ng. za za za
4   Grzeszczak Eugeniusz  >> PSL pr. pr. za za za pr. za pr. pr. ng. pr. ng. za pr. pr. pr. ng.
5   Hofman Adam  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. za za pr. pr. pr. za pr. za za za za
6   Nowak Tomasz Piotr  >> PO za ws. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
7   Streker-Dembińska Elżbieta  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
8   Tomaszak-Zesiuk Irena  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Tomaszewski Tadeusz  >> SLD za za ng. pr. za za ng. za za pr. za pr. ng. ng. za pr. ng.

Okręg wyborczy nr 38   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Ajchler Romuald  >> SLD za za za pr. za za za za za ng. za pr. ng. pr. za pr. pr.
2   Chmielewski Stanisław  >> PO za ng. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
3   Górski Tomasz  >> PiS pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. ng. pr. pr. za pr. za ng. za za
4   Kalemba Stanisław  >> PSL pr. pr. pr. za ws. za pr. pr. pr. pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
5   Kraczkowski Maks  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
6   Rutnicki Jakub  >> PO za za ng. pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
7   Stec Stanisław  >> SLD ng. za za pr. za za za za za za ws. pr. za pr. za pr. pr.
8   Szejnfeld Adam  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
9   Waśko Piotr  >> PO za za za pr. za za ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. ng.

Okręg wyborczy nr 39   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa wielkopolskiego obejmująca obszar powiatu: poznański
oraz miasta na prawach powiatu: Poznań
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Dzikowski Waldy  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
2   Fiedler Arkady  >> PO za za za ws. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
3   Kozłowska-Rajewicz Agnieszka  >> PO ng. za za pr. za za za za za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
4   Libicki Jan Filip  >> PO pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ng. za pr. pr. pr. za ws. za
5   Lipiński Dariusz  >> PO pr. pr. ws. pr. ng. pr. za ng. za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
6   Łybacka Krystyna  >> SLD ng. za za pr. ng. ng. za za za za ng. pr. za pr. za pr. pr.
7   Stuligrosz Michał  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. ng. ng. pr. pr. pr.
8   Szydłowska Bożena  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
9   Tomczak Jacek  >> PO pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. pr. ng. ng. za za
10   Zieliński Marek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.