Województwo warmińsko-mazurskie


Okręg wyborczy nr 34   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki
oraz miasta na prawach powiatu: Elbląg
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Babalski Zbigniew  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
2   Cieśliński Piotr  >> PO za za za pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
3   Gintowt-Dziewałtowski Witold  >> niez ng. za za pr. za za za za ng. za ng. pr. za pr. za pr. pr.
4   Krasulski Leonard  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
5   Naguszewski Tadeusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
6   Sycz Miron  >> PO za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
7   Żelichowski Stanisław  >> PSL ng. pr. za za za za pr. za ng. ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
8   Żyliński Adam  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.

Okręg wyborczy nr 35   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski
oraz miasta na prawach powiatu: Olsztyn
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Arent Iwona  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
2   Bublewicz Beata  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
3   Cichoń Janusz  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
4   Gosiewski Jerzy PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
5   Iwiński Tadeusz  >> SLD za za za pr. za za za ng. za ng. za pr. ng. ng. za pr. pr.
6   Kossakowski Wojciech  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. ng. - pr. za pr. za za za za
7   Krzyśków Adam PSL ws. za ng. za za pr. pr. za pr. pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
8   Orzechowski Andrzej  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Rybicki Sławomir  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
10   Staroń Lidia  >> PO ng. pr. ng. za ng. pr. ng. ws. za ng. ng. ng. za pr. pr. pr. pr.