Województwo łódzkie


Okręg wyborczy nr 9   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa łódzkiego obejmująca obszar powiatu: brzeziński, łódzki wschodni
oraz miasta na prawach powiatu: Łódź
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Drzewiecki Mirosław Michał PO ng. za za pr. ng. ng. za ng. ng. za ng. ng. ng. ng. pr. pr. pr.
2   Godson John Abraham  >> PO za pr. ws. pr. - - - - - - pr. ws. - pr. pr. pr. -
3   Grabarczyk Cezary  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
4   Jagiełło Jarosław  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. ng. pr. ng. za ng. ng.
5   Janowska Zdzisława  >> SLD za za za ng. ng. ng. za za ws. ws. pr. pr. za pr. ng. za za
6   Kluzik-Rostkowska Joanna  >> PO za ng. ng. za za pr. za za pr. pr. za pr. ng. ng. za za za
7   Pawłowski Sylwester  >> SLD ng. za za pr. za za za za za - za pr. za pr. za pr. pr.
8   Stolarczyk Jarosław  >> PO za za za pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Śledzińska-Katarasińska Iwona  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
10   Worach Sławomir PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. - - - pr. za pr. za za za za

Okręg wyborczy nr 10   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa łódzkiego obejmująca obszary powiatów: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski
oraz miast na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski, Skierniewice
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Maciejewski Krzysztof  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za ng. ng. za za za
2   Macierewicz Antoni  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. ng. za za za
3   Ostrowski Artur  >> SLD za za za pr. za za za za za za za pr. za ng. za ng. pr.
4   Radziszewska Elżbieta  >> PO ng. za za pr. za pr. za za za ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
5   Rutkowska Dorota  >> PO za pr. za ws. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
6   Seliga Dariusz  >> PiS pr. pr. ng. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
7   Telus Robert  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
8   Witaszczyk Stanisław  >> PSL pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za za pr. pr. pr. pr.
9   Zacharewicz Jacek  >> PO za za za pr. za za ng. za za za za pr. za pr. pr. ng. pr.

Okręg wyborczy nr 11   >>   Lista Wyborcza 2011
część województwa łódzkiego obejmująca obszary powiatów: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Biernat Andrzej  >> PO za pr. ng. za ng. ng. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
2   Błochowiak Anita SLD ng. ng. za pr. za za za za ng. ng. ng. pr. za pr. za pr. pr.
3   Dunin Artur  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
4   Grabicka Krystyna  >> PiS pr. pr. pr. za pr. ws. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
5   Hanajczyk Agnieszka  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
6   Łuczak Mieczysław Marcin  >> PSL pr. pr. ng. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ws. pr. za pr. pr. pr. pr.
7   Matuszewski Marek  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
8   Olas Stanisław  >> PSL ng. pr. za pr. za pr. za ng. ng. pr. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Polak Piotr  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za za za
10   Tomczyk Cezary  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
11   Woźniak Tadeusz  >> PiS pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. za za ng. za
12   Zarzycki Wojciech Szczęsny  >> PiS pr. pr. ng. za pr. pr. pr. pr. pr. - pr. za pr. za za za za