Głosowania posłów 7-mej kadencji 2011-201? (w trakcie opracowywania)

Głosowanie posłów dotyczące zabijania poczętych dzieci

 1. Posiedzenie 50, pkt 18 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, podpisanego przez blisko 450 tys. osób.


Głosowanie posłów dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego

 1. Posiedzenie 14, pkt 5 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem w całości rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


Głosowania posłów dotyczące związków partnerskich:

 1. Posiedzenie 32, pkt 17. porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich.

 2. Posiedzenie 32, pkt 18. porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich.

 3. Posiedzenie 32, pkt 19. porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich.

 4. Posiedzenie 32, pkt 20. porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich.

 5. Posiedzenie 32, pkt 21. porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego.


Głosowanie posłów dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności karnej posła Stefana Niesiołowskiego

 1. Posiedzenie 34, pkt 8 porz. dzien. Głosowanie nad wyrażeniem zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stefana Niesiołowskiego.


Głosowanie posłów dotyczące nauczania historii w szkołach

 1. Posiedzenie 30, pkt 16 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.


Głosowania posłów dotyczące sprzedaży Grupy Lotos SA

 1. Posiedzenie 32, pkt 13 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Skarbu Państwa o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA.

 2. Posiedzenie 9, pkt 19 porz. dzien. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA.Wyszukiwarka Druków sejmowych
Inne informacje są na Sejm.gov.pl, Sejmometr.pl oraz Senat.gov.pl.
Głosowania Parlamentu Europejskiego są na VoteWatch.eu.