Zestawienie wyników głosowań poszczególnych posłów i senatorów, w sprawach ochrony życia i rodziny, reklamy i sprzedaży alkoholu oraz wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej

Komunikat z sesji Rady Biskupów Diecezjalnych oraz uroczystości na Jasnej Górze - cytat: "Obowiązkiem katolika jest jednak wybieranie ludzi i środowisk, którzy gwarantują obronę godności człowieka i życia od poczęcia do naturalnej śmierci"

Instytut Globalizacji: Głosujcie za życiem! - cytat: "Wybitny ekonomista Adam Smith mówił, że najważniejszą cechą oceniającą polityka nie jest wiedza, ale moralność, ponieważ wiedzą i kompetencjami politykowi zawsze służą doradcy."

Głosowania parlamentarzystów oceniałem stosując zasady etyki katolickiej. Jako potwierdzenie tej oceny, przy opisie większości głosowań umieściłem odnośniki do artykułów prasowych oraz odpowiednich paragrafów Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kolorem zielonym oznaczyłem oddane głosy, broniące życie i rodzinę, czerwonym - niszczące, pomarańczowym - wstrzymanie się od głosu (lub dla senatorów obecność i brak głosowania), żółtym brak obecności podczas głosowania, a bez dodatkowego koloru - dla osób, które w czasie głosowania nie były parlamentarzystami.
W wynikach głosowań na stronach internetowych Sejmu (w odróżnieniu od Senatu i Parlamentu Europejskiego) nie ma informacji, czy dany poseł jest obecny podczas głosowania. Przyjąłem więc zasadę: gdy dany poseł nie głosował w przedstawionym tutaj głosowaniu, a głosował w innym głosowaniu odległym w czasie o mniej niż 10 minut, zaznaczyłem ten wynik kolorem fioletowym, a klikając na ten wynik przechodzimy do strony z wynikami tego drugiego głosowania, gdzie widnieje nazwisko danego posła.

Dodatkowe funkcjonalności, które pozwalają na szybszy dostęp do informacji:

 1. nazwiska 193 osób z Certyfikatem Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie otoczone są zielonym tłem; dodano na podstawie pliku pobranego 7 października ze strony StopAborcji.pl
 2. przy nazwiskach posłów i senatorów startujących w wyborach, pod znakiem >> umieszczone jest hiperłącze do ich miejsca na liście wyborczej, a na liście wyborczej jest powrotne <<
 3. nad listami wyborczymi za znakiem >> znajduje się hiperłącze więcej o kandydatach do strony z listą danej partii i najczęściej dokładniejszym opisem tychże kandydatów
 4. umieszczając kursor nad niektórymi słowami, wyświetlane jest rozwinięcie ich znaczenia
 5. umieszczając kursor myszki w nagłówku tabeli nad numerem głosowania, wyświetlana jest krótka podpowiedź czego ono dotyczy
 6. klikając w nagłówku tabeli na numer głosowania, otwiera się strona opisująca głosowania, w miejscu dotyczącym danego głosowania
 7. w opisie głosowań oprócz podstawowych informacji, umieszczone są hiperłącza do stenogramów na stronach Sejmu i Senatu, z numerami stron dotyczącymi dyskusji i przebiegu danego głosowania oraz wynikiem głosowania
 8. przy części głosowań umieszone są hiperłącza do atrykułów prasowych na ich temat
 9. w przypadku głosowań w temacie aborcji, metody in vitro i pracy w niedziele umieszczone są hiperłącza do odpowiednich paragrafów Katechizmu KK
 10. klikając na nazwisko parlamentarzysty otwierana jest strona Sejmu albo Senatu z podstawowymi informacjami na jego temat
 11. parlamentarzyści zestawieni są w porządku alfabetycznym
 12. zestawienia posłów według klubów parlamentarnych oraz województw z okręgami wyborczymi

Wszelkie informacje dotyczące wyników głosowań zaczerpnięte zostały bezpośrednio ze stron internetowych Sejmu i Senatu. Z każdego tabelarycznego zestawienia za pomocą 1 do 3 kliknięć dociera się do licznych uporządkowanych danych źródłowych i pobocznych na temat danego głosowania.
Listy Wyborcze utworzone zostały na podstawie plików z dnia 7 października z godziny 19:00, pobranych ze strony Państwowej Komisji Wyborczej

Sugestie co do umieszczenia na tej stronie innych głosowań, które wiele mówią o głosujących parlamentarzystach są mile widziane.
Dla uzupełnienia polecam stronę Katolicki Latarnik Wyborczy.


Kontakt mailowy:

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Stop Aborcji, Nienarodzeni, Contra In Vitro, Katechizm Kościoła Katolickiego