Województwo świętokrzyskie

Listy kandydatów na posłów
Okręg Granice okręgu wyborczego
33   Województwo świętokrzyskie

Listy kandydatów na senatorów
Okręg Granice okręgu wyborczego
81   powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski
82   powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki
83   powiat: kielecki oraz miasto na prawach powiatu: Kielce